• Gl. Kongevej 39E, 2. tv.
  • 1610 København V
  • (+45) 33 15 14 66
  • dfs@dfs.dk

Temaer

Brobygning: Vi giver ikke op!

Mange unge og voksne ser kravet om livslang læring og uddannelse som en trussel.
De har brug for at finde og anvende deres egen lyst til at lære.
De har brug for tilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes:
- kompetencer
- kvaliteter og
- følelser

Højskoler og daghøjskoler, aftenskoler og husholdningsskoler, ungdomsskoler, efterskoler og produktionsskoler har altid baseret sig på frivillighed og på den enkeltes egne interesser.
Derfor giver vi ikke op over for de unge, selv om måske selv har gjort det. Vi bygger bro til de formelle uddannelser.

DFS link"Folkeoplysningen bygger bro til uddannelse" - en bred vifte af tilbud på samme folkeoplysende platform".
I denne folder præsenterer skoleformerne, hvad der er fælles, og hvad de særlig kan - suppleret af nogle af deltagerne.

Morten, Casper, Heidi, Qaess og Daniel er gode eksempler på det, de folkeoplysende skoler kan.    

Heidi_100
DFS linkHeidi

 

 

 

 DFS linkDaniel

 Morten_100
DFS linkMorten
   
DFS linkCasper  Qaeiss_100
DFS linkQaiess

    

DFS linkFlexuddannelse eller Kombineret Ungdomsuddannelse

DFS er en varm fortaler for, at der etableres en fleksuddannelse.
Sammen med vores medlemsorganisationer gik vi aktivt ind i arbejdet med at udvikle det forslag, som S, SF, R og Enhedslisten fremlagde, mens de var i opposition.
Desværre endte det med en Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), der ikke har meget til fælles med den oprindelige ide.
De folkeoplysende skoleformer vil gå ind i arbejdet med KUU for at få det bedst mulige ud af det.

 

 

 

 

 

Læs også nyhedsartikler om emnet under kategorien:

DFS LinkUnge

Union Jack 30
DFS linkDette emne på engelsk

 

Folkeoplysningens brobygning
Efter folkeskolen synes mange unge, at der er en uoverstigelig kløft over til ungdomsuddannelserne på den anden side. Er der først gået nogle år, er kløften ofte blevet større. Den bro, mange af de unge mangler, kan de folkeoplysende skoler hjælpe dem med at bygge.
På disse sider fortæller vi, hvad det er folkeoplysningen særligt kan bidrage med på dette felt.
De folkeoplysende skoler er:
- Efterskoler
- Højskoler
- Daghøjskoler
- Husholdnings- og Håndarbejdsskoler
- Aftenskoler
- Ungdomsskoler

- Produktionsskoler

 

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.