• Gl. Kongevej 39E, 2. tv.
  • 1610 København V
  • (+45) 33 15 14 66
  • dfs@dfs.dk

Temaer

Brobygning: Vi giver ikke op!

Mange unge og voksne ser kravet om livslang læring og uddannelse som en trussel. De har brug for at finde og anvende deres egen lyst til at lære. De har brug for tilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes: - kompetencer - kvaliteter og - følelser.

 

Højskoler og daghøjskoler, aftenskoler og husholdningsskoler, ungdomsskoler, efterskoler og produktionsskoler har altid baseret sig på frivillighed og på den enkeltes egne interesser.
Derfor giver vi ikke op over for de unge, selv om måske selv har gjort det. Vi bygger bro til de formelle uddannelser.

DFS link"Folkeoplysningen bygger bro til uddannelse" - en bred vifte af tilbud på samme folkeoplysende platform".
I denne folder præsenterer skoleformerne, hvad der er fælles, og hvad de særlig kan - suppleret af nogle af deltagerne.

Morten, Casper, Heidi, Qaess og Daniel er gode eksempler på det, de folkeoplysende skoler kan.

Heidi_100
DFS linkHeidi

Casper_100
DFS linkCasper

              Morten_100
DFS linkMorten

Daniel_100
DFS linkDaniel

  
 
Qaeiss_100
DFS linkQaiess

 

 

 

 

 

 

 

Blandede reaktioner på ny ungdomsuddannelse

(5. marts 2014 ) Knagende godt, skuffet, skeptisk glad. Så forskelligt reagerer repræsentanter for folkeoplysende skoler på den nye kombinerende ungdomsuddannelse.

DFS linkLæs mere

Ny version af fleksuddannelsen

(26. februar 2014) Næsten alle Folketingets partier blevet enige om en Kombineret Ungdomsuddannelse. I forhold til regeringens forslag om fleksuddannelse er der åbnet op for, at de unge kan blive udsluset til ordinær uddannelse og ikke kun til ufaglærte jobs.

DFS linkLæs mere

Det kan I ikke byde de unge

(2. oktober 2013) ”For de fleste unge er regeringens fleksuddannelse ikke et relevant tilbud, og først og fremmest er den ikke spor fleksibel. Det kan regeringen ikke byde de unge,” siger Trine Bendix, DFS, i en kommentar til det forslag, regeringen netop har fremlagt.

DFS linkLæs mere

DFS linkLæs mere om fleksuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse

Læs også nyhedsartikler om emnet under kategorien:

DFS LinkUnge

Union Jack 30
DFS linkDette emne på engelsk

 

Folkeoplysningens brobygning
Efter folkeskolen synes mange unge, at der er en uoverstigelig kløft over til ungdomsuddannelserne på den anden side. Er der først gået nogle år, er kløften ofte blevet større. Den bro, mange af de unge mangler, kan de folkeoplysende skoler hjælpe dem med at bygge.
På disse sider fortæller vi, hvad det er folkeoplysningen særligt kan bidrage med på dette felt.
De folkeoplysende skoler er:
- Efterskoler
- Højskoler
- Daghøjskoler
- Husholdnings- og Håndarbejdsskoler
- Aftenskoler
- Ungdomsskoler

- Produktionsskoler

 

Fælles initiativer - fra de folkeoplysende skoleforeninger

DFSRapporten "Folkeoplysningens indsats over for de uddannelsessvage unge" fra april 2010 beskriver de folkeoplysende skoler, hvilke kvaliteter de har til fælles, hvad de kan hver for sig, og på hvilke områder der er brug for bedre rammer.

DFSAftenskoler og daghøjskoler udviklede i 2009 konceptet Individuel Forberedende Uddannelse (IFU).

DFSIFU byggede på erfaringer opsamlet i den videnskabelige undersøgelse "Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen".

DFSI en henvendelse i november 2009 foreslog DFS Folketinget at iværksætte en forsøgsordning med IFU inden for rammerne af Erhvervsgrunduddanelserne (EGU).

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.