• Gl. Kongevej 39E, 2. tv.
  • 1610 København V
  • (+45) 33 15 14 66
  • dfs@dfs.dk

Temaer

Ny viden og inspiration med EU-støtte

- Vil du lære af andre folkeoplyseres erfaringer? - Har du brug for inspiration fra andre europæiske lande? - Eller ville dine kursister have gavn af at møde mennesker med samme interesse i Europa? ...så er der gode chancer for, at det kan lade sig gøre med betydelig økonomisk støtte fra EU's Grundtvig-program. Oven i købet er det ikke kompliceret: - Du kan få støtte til de forberedende møder - Du kan komme på seminarer, hvor du kan finde samarbejdspartnere - Du kan få hjælp til at skrive ansøgningen

Det danske Grundtvig-kontor

I Danmark er det Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS), som adminstrerer Grundtvig-programmet.

Rød pilDe officielle Grundtvig-sider

Styrelsen har disse særlige hjemmesider for de forskellige støttemuligheder

Rød pilEfteruddannelseskurser

Rød pilSelvtilrettelagte besøg og udvekslingsophold

Rød pilGrundtvig Assistentophold

Rød pilKontaktseminarer

Rød pilForberedende besøg

Rød pilGrundtvig Læringspartnerskaber

Rød pilGrundtvig Workshops

Rød pilGrundtvig Senior Volontørophold

Rød pilMultilaterale projekter

Rød pilTematiske netværk

Rød pilLedsageforanstaltninger

Hvad kan man få Grundtvig-støtte til - et par eksempler

En aftenskole og en andelsboligforening i Sønderborg udveksler konkrete erfaringer med hollændere, tyskere, tyrkere og østrigere om, hvordan man inddrager ældre udenlandske kvinder i netværk og læring.
Et sprogcenter på Falster udvikler nye metoder i andet-sprogs undervisning sammen med cyprioter, belgiere og tyskere.
Et voksenuddannelsescenter i Vordingborg udveksler materialer og metoder til at kombinere undervisningen i historie og i kunst med undervisere og kursister i Spanien, Litauen, Portugal og Tyrkiet.

I alle tre eksempler involverer det internationale samarbejde både undervisere og kursister eller deltagere.
I alle tre eksempler mødes partnerne direkte undervejs i projektet.
I alle tre eksempler er projekterne støttet af EU via Grundtvig-programmet.

Læs mere om disse eksempler i pjecen
Rød pil"Interkulturel dialog i uddannelse og læring"

Andre artikler om Grundtvig-programmet

Rød pilNemt at få penge fra EU
- interview med Jens Dalsgaard om de nationalt administrerede Grundtvig-projekter

Rød pilLær Europa at kende og bliv klogere
- artikel om de store centralt administrerede Grundtvig-projekter

Eksempler på Grundtvig-projekter

Rød pilLæring via mobil

Rød pilBliv en bedre samfundsborger på scenen

Rød pilEt vindue til verden uden for hospitalet

Rød pilVisuel læring

Rød pilEuropæisk partnerskab engagerer ældre i it

Rød pil Gang i læringen - læring i bevægelse

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.