• Gl. Kongevej 39E, 2. tv.
  • 1610 København V
  • (+45) 33 15 14 66
  • dfs@dfs.dk

Temaer

Støtte til nordisk-baltisk samarbejde

Nordplus Voksen støtter netværksdannelse og samarbejde mellem aktører i de nordiske og baltiske lande inden for alle dele af voksnes læring. Formålet er udvikling og nyskabelse, og der er fokus på initiativer, der går nye veje eller imødekomme nye behov og udfordringer inden for området for voksnes læring.

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for voksenuddannelse og folkeoplysning. Nordplus Voksen administreres af Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS).

Programmet giver bl.a. støtte til:

•  forberedende besøg for undervisere og læringsansvarlige
• efteruddannelses-, studie- eller undervisningsophold for undervisere og læringsansvarlige
• udveksling af elever og kursister i folkeoplysning og voksenundervisning'
• tematiske netværk
• udviklingsprojekter
• kortlægningsprojekter.

Målgruppen

Målgruppen for Nordplus Voksen er organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder o.a., som arbejder med voksnes læring og udvikling af voksnes kompetencer. Der er tale om organisationer inden for folkeoplysning, voksenuddannelse, såvel almen som erhvervsrettet og specialundervisning, samt frivillige organisationer og foreninger.

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.