Tilskud og regnskab i COVID-19 Kulturpuljen
coronakompensation

Tilskud og regnskab i COVID-19 Kulturpuljen

Redaktionel dato: 5. november 2020

Om tilskud og regnskab i COVID-19 Kulturpuljen

Denne pulje administreres i samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd og Dansk Ungdoms Fællesråd.

DFS modtager og behandler ansøgningerne, og DUF udbetaler kompensationen. Det betyder, at ansøgere bliver kontaktet af DUF, når kompensationen skal udbetales. 

Bevillinger i puljen 

Der gives to slags bevillinger i COVID-19 Kulturpuljen. 

  • Fuld bevilling: ansøger modtager det fulde ansøgte beløb. 
  • Nedsat bevilling: ansøger modtager en del af det ansøgte beløb. 

Udbetaling af midler 

DUF udbetaler midlerne til foreningerne i puljen på det angive kontonummer i ansøgningen. Hvis kontonummeret ikke er korrekt, og DUF ikke modtager det korrekte nummer inden årets udgang, bortfalder bevillingen. 

 

Det gælder for alle, at regnskabsmateriale og bilag, skal gemmes i 5 år (jf. bogføringsloven).

 

Regnskab for tilskud

Foreningen skal aflægge regnskab overfor DFS for tilskuddet i COVID-19 Kulturpuljen. Måden det skal gøres på, er afhængigt af, om tilskuddet er større eller mindre end 100.000 kr. 

 

Modtager I tilskud på 100.000 kr. eller derunder:

Foreningen skal indsende en erklæring på tro og love til DFS om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra DUF.

  • Erklæringen skal sendes inden for den frist, der er fastsat i bevillingsbrevet.
  • Erklæringen skal være underskrevet af foreningens interne revisor.

Stikprøvekontrol på tilskud på 100.000 kr. eller derunder:

DFS foretager en stikprøvekontrol på 5% af tilskudsmodtagerne i puljen.

Bliver jeres forening udtaget til stikprøvekontrol, skal foreningen aflægge regnskab for bevillingen i sit årsregnskab efter samme retningslinjer, som hvis bevillingen havde været over 100.000 kr. - se nedenfor.

I bliver kontaktet af DFS, hvis jeres forening er udtaget til stikprøvekontrol. 

Modtager I tilskud på over 100.000 kr.:

Foreningen aflægger regnskab overfor DFS i deres næstkommende afsluttede årsregnskab.

Bevillinger, der modtages i 2020, skal derfor indgå i foreningens årsregnskab for 2020, og sendes til DFS når årsregnskabet er færdigt.

  • Regnskabet for bevillingen skal fremstå særskilt i en regnskabsnote og opfylde kravene til regnskabet anført i bevillingsbrevet.
  • Årsregnskabet bedes indsendes digital via tilskudsmodtagers profil i DFS' ansøgningssystem.  
Natacha Holst Hansen
Kontaktoplysninger

Natacha Holst Hansen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og udvikling samt puljeansvarlig

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378