Medlemsservice

Som brancheorganisation for folkeoplysningen tilbyder DFS sine medlemmer en række medlemstilbud.

 

Opvarmning 360
Fra DFS' repræsentantskabsmøde 2013

DFS linkDFS-læring - netværk, faglige fora, seminarer, konferencer og kurser

DFS linkPuljer 

DFS linkIT 

DFS linkInteressevaretagelse

DFS linkInternationalt 

DFS linkMedieabonnementer

DFS linkFolkemøde Bornholm

Nyhedsbrev for dig der er ansat eller på anden vis nært tilknyttet en af DFS’ medlemmers landsorganisation. Nyhedsbrevet vil komme ca. 2 gange om måneden med bl.a. invitationer til medlemskurser og -møder, puljefrister og puljeinfo, nyt fra DFS’ sekretariat (nye ansigter, afsked med gamle, nye projekter etc.), nye medlemstilbud, IT-services m.m.