Medlemsservice

Som brancheorganisation for folkeoplysningen tilbyder DFS sine medlemmer en række medlemstilbud.

 

Opvarmning 360
Fra DFS' repræsentantskabsmøde 2013

DFS linkDFS-læring - netværk, faglige fora, seminarer, konferencer og kurser

DFS linkPuljer 

DFS linkIT 

DFS linkInteressevaretagelse

DFS linkInternationalt 

DFS linkMedieabonnementer

DFS linkFolkemøde Bornholm