Faglige fora og netværk

Faglige fora og netværk i DFS

Det centrale redskab for at skabe læring og samarbejde med og mellem medlemsorganisationerne er vores netværk. Netværkene samler de medlemsorganisationer, der arbejder på et givent felt, og som har ressourcer til at deltage.

Netværkene har forskellige typer arbejdsformer, men gennemgående er fælles læring og erfaringsudveksling. Nogle netværk producerer derudover materialer og/eller koordinerer aktiviteter. Dermed kan netværkene både være en del af DFS’ medlemsservice og en del af folkeoplysningens samlede indsats for interessevaretagelse. 

Primo 2019 er disse fora og netværk aktive: 

  • Folkeoplysningens Kommunikationsnetværk (FoKo)
  • Netværk for FVU og OBU
  • Brobygningsnetværket
  • Sekretariatsledernetværket
  • Strategisk Forum
  • Sundhedsnetværket
  • Dokumentationsnetværket

Vi forsøger at tilpasse netværkene til de faktiske behov hos vores medlemmer og nedlægge strukturer, der har løst deres opgave. 

 

Formål
At være en platform for erfaringsudveksling og udvikling inden for et fagligt felt. Netværkene holder et varierende antal møder i løbet af året.

Hvem deltager?
DFS’ medlemsorganisationer, ansatte eller frivillige. Møderne er interne.
Hvis et fagligt forum arrangerer et åbent møde/konference, annonceres det under sektionen Møder og Kurser eller Konferencer.

Hvad koster det?
Deltagelse er gratis. Evt. rejseudgifter til møder afholdes af den deltagende organisation.

DFS’ rolle
DFS understøtter foraene med sekretariats- og kommunikationsbistand samt mødefaciliteter og er åben for forslag om oprettelse af nye faglige fora efter behov.

Kontakt
Se det enkelte faglige forum.

For faglige fora generelt:
Helle H. Bjerregård
Email: hhb@dfs.dk
Dir.tlf. 33260371