Dokumentionsnetværk

Dokumentationsnetværket er et netværk for folkeoplysningens dokumentationsansvarlige.

Formål
Formålet er at skabe netværk og gensidigt erfaringsudveksling og kompetenceudvikling for dokumentation og evaluering af folkeoplysende aktiviteter.

Hvem deltager?
Medarbejdere i DFS' medlems- og partnerorganisationer, der er ansvarlige for dokumentation. Som udgangspunkt en person pr. organisation.

Mødeaktivitet
Mødes ca. 3 gange om året. Møderne foregår fortrinsvis i DFS’ lokaler.

Indhold på møderne
Vi deler viden, erfaringer og redskaber. Det kan ske gennem bordrunder, hands-on-workshops, oplæg fra deltagere med særlig indsigt, oplæg udefra eller andet.

Eksempler på emner:

  1. Effektmålinger, større eksterne kvantitative analyser
  2. Progressionsmålinger, fx kompetencer / validering
  3. Hands on: Spørgeskema-konstruktion –  Det gode spørgeskema
  4. Data-indsamling i en frivillig sektor – sikring af repræsentativitet?
  5. De nemme tal og fakta: Infografik og gennemslagskraft

Pris
Deltagelse i netværket er gratis, men ved brug af eksterne oplægsholdere, vil en eventuel udgift skulle deles mellem netværksmedlemmerne. 

Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

Kontakt
Celia Skaarup
csk@dfs.dk
33260372