Folkeoplysningens Kommunikationsnetværk (FoKo)

FoKo er et netværk for folkeoplysningens kommunikations- og informationsansvarlige.

Formål
At blive opkvalificeret gennem faglige inputs og udveksling af erfaringer og metoder for god information og kommunikation. 

Hvem deltager?
Medarbejdere i DFS' medlems- og partnerorgansationer, der er ansvarlige for information og kommunikation. Netværket er selvsupplerende. 

Mødeaktivitet
Hvert år gennemføres en møderække på fire møder. Hvert møde består af et fagligt oplæg fra en ekstern oplægsholder. Dernæst diskuterer netværksmedlemmerne oplægget, herunder hvordan de faglige input kan omsættes til vores respektive arbejdspladser. Møderne afsluttes med en frokost, hvor deltagerne udveksler erfaringer, problemer og gode råd. Det koster 500 kr. om året at være med i FoKo.

Eksempler på dagsordenspunkter

  • Opskrift på en kommunikationsplan for en kampagne eller et arrangement.
  • Sociale medier i foreningsarbejdet.
  • Intern kommunikation mellem landskontor og lokale afdelinger.
  • Muligheder og udfordringer i at kommunikere folkeoplysning
  • 10 gode råd til håndtering af journalister.
  • Beredskabsplan og krisekommunikation.Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt
Michael Voss
Email: mv@dfs.dk
Dir.tlf. 33260374