Persondatanetværk

Formål

At hjælpe hinanden med at forberede og implementere de nye regler efter persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen får betydning for alle organisationer og foreninger.

 

Hvem deltager?

Personer i DFS' medlems- og partnerorganisationer, der arbejder med at implementere den nye persondataforordning i organisationen.

 

Mødeaktivitet

DFS faciliterede et GDPR-netværk for medlemsorganisationer i første halvår af 2018, som mange deltog aktivt i til glæde for alle deltagere. Vi har nu fået tilbud om at gå med i et større netværk af civilsamfundsorganisationer, som faciliteres af LLO. Hvis man er interesseret i at deltage i dette netværk, formidler DFS gerne kontakten. Skriv til Trine Bendix (tbk@dfs.dk), hvis du er interesseret i at komme med i det netværk.

 

 

 

 

Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt

Trine Bendix Knudsen 
Email: tbk@dfs.dk  
Dir.tlf. 332603723