Realkompetenceforum

DFS’ Realkompetenceforum har siden 2005 været et netværk for fælles opbygning af viden om realkompetence og gensidig orientering om realkompetenceaktiviteter.

Netværket er pt. hvilende, dvs. der er ingen planlagt aktivitet. 

Formål
At give input og gensidig sparring til arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i medlemsorganisationerne.

Hvem deltager?
Alle DFS’ medlemsorganisationer med interesse for området kan udpege 1–2 repræsentanter. De folkeoplysende skoleformer sender hver 1-2 repræsentanter, mens kun enkelte af foreningerne deltager.
 
Mødeaktivitet
I dag fungerer Realkompetenceforum som en årlig opdatering på feltet, typisk også med deltagelse af eksterne oplægsholdere og embedsmænd.

Eksempler på dagsordenspunkter

  • De nyeste rapporter og evalueringer på området
  • Evt. ny lovgivning
  • Inspiration fra andre lande
  • Orientering og drøftelse af konkrete projekter og erfaringer

 

Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt
Stine Hohwü-Christensen
Email: shc@dfs.dk
Dir.tlf. 33260376