Sekretariatsledernetværk

Formål
Formålet er at skabe netværk og gensidigt erfaringsudveksling og kompetenceudvikling blandt sekretariatsledere o.lign. i DFS’ medlemsorganisationer.

Hvem deltager
Den primære målgruppe er ledere i DFS’ medlemsorganisationer, som er øverste leder og/eller har personaleansvar. Der tænkes typisk på sekretariatsledere, generalsekretærer og direktører.

Mødeaktivitet
Netværket mødes 2-4 gange om året til møder af ca. tre timers varighed. Møderne holdes som udgangspunkt i dagtimerne på skift hos deltagerne. 

DFS faciliterer møderne, dvs. står for indkaldelse, mødeforplejning, mødeledelse mv.
Indholdet skabes af netværkets deltagere, og kan f.eks. være bygget op af en blanding af præsentation af den organisation vi besøger, oplæg af et af netværkets medlemmer, erfaringsudveksling og gensidig sparring omkring aktuelle udfordringer.

Ideer til emner:

  • Strategiarbejde
  • Interessevaretagelse
  • MUS
  • Lønforhandlinger
  • Den svære samtale
  • Betjening af bestyrelse og implementering af bestyrelsesbeslutninger
  • Håndtering af modstand i organisationen
  • Fundraising
  • Projektorganisering og projektporteføljestyring
  • Implementering af forandringer

Pris
Deltagelse i netværket er gratis. Evt. transportomkostninger betales af deltageren. Ved brug af eksterne oplægsholdere, vil en eventuel udgift skulle deles mellem netværksmedlemmerne.

Tilmelding
Der er løbende optag af nye medlemmer. Tilmelding sker ved at kontakte sekretariatsleder Trine Bendix Knudsen.

 

 

Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt
Trine Bendix Knudsen
Email: tbk@dfs.dk  
Dir.tlf. 33260373