Strategisk Forum

DFS’ Strategiske Forum er det forum hvor mere grundlæggende strategiske overvejelser drøftes med medlemsorganisationerne.
 
Formål
At bestyrelsen kan drøfte mere grundlæggende strategiske spørgsmål af betydning for DFS eller folkeoplysningen generelt i et bredere forum.

Hvem deltager?
Alle formænd og sekretariatsledere i DFS’ medlemsorganisationer inviteres til møderne.

Mødeaktivitet
Der holdes møder 1-2 gange om året efter behov.

Temaer – eksempler

  • Folkeoplysningens aktuelle udfordringer og muligheder i forbindelse med udgivelse af ”Drastiske ændringer er nødvendige”.
  • DFS’ Strategi 2012-2017.
  • Kredsens udgivelse: ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”.
  • Folkeoplysningen som ressource i velfærdssamfundet.
  • DFS’ og medlemsorganisationernes videre arbejde med Kredsens otte visioner.Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

PilDFS' medlemsorganisationer

 

Kontakt
Trine Bendix Knudsen
Email: tbk@dfs.dk
Dir.tlf. 332603723