Sundhedsnetværk

Netværket er nedlagt ved udgangen af 2018.

Netværk for DFS' medlemmer, der interesserer sig for og/eller arbejder med sundhedsaktiviteter, såvel fysisk som mental sundhed. 


Netværket er tilknyttet DFS' tværgående indsats "Sundhed og Trivsel i folkeoplysningen".*

Formål:
Det er netværkets formål at få ny viden om tidens sundhedsdebat, inspiration til nyudvikling af aktiviteter samt udveksle erfaringer med at skabe samarbejder, synlighed og politisk opbakning til sundhedsrelevante aktiviteter. Netværket yder sparring til DFS' sekretariat i udviklingen af materialer om folkelysningens sundhedsindsats. 

 

Mødeaktivitet:
Netværket har holdt to møder i 2017 og fire møder i 2018. 

 

Medlemmer:
Netværket har 11 aktive medlemmer. 

 

Pris:
Det er gratis for DFS' medlemmer at deltage i netværket.  

 

*I 2017 fik DFS en projektbevilling fra Kulturministeriet til at igangsætte en større tværgående indsats på sundhedsområdet. Indsatsen har til formål at undersøge, indsamle, udvikle og formidle folkeoplysningens indsatser, aktiviteter og resultater på sundhedsområdet, såvel hvad angår fysisk som mental sundhed. 

 

 

Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt: 
Helle H. Bjerregård
Email: hhb@dfs.dk
Dir.tlf. 33260371