Kvalitet i folkeoplysningen

Vil I arbejde med udvikling af jeres aktiviteter? Her finder du materiale til kvalitetsudvikling og selvevaluering.

 

 
DFS har sammen med tolv medlemsorganisationer udviklet et redskab til kvalitetsudvikling af 
folkeoplysende aktiviteter. 

Se filmene, før I går i gang

 

Christina Laugesen fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fortæller kort om, hvad I får ud af at arbejde med selvevaluering.  

 

 Christina Laugesen fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, giver en kort introduktion til de tre faser i selvevaluering.