Interessevaretagelse

Som brancheorganisation arbejder DFS for at varetage folkeoplysningens interesser generelt og specifikt medlemsorganisationernes interesser.

KL stand 2013 420
DFS havde en stand på en KL-konference i 2013


- Vi informerer regering, embedsmænd og folketingspolitikere om nytten og effekten af folkeoplysningen.
- Vi indsamler dokumentation for omfanget og kvaliteten af folkeoplysningens aktiviteter.
- Vi argumenterer for folkeoplysningens holdninger og interesser i medierne.
- Vi iværksætter analyse- og udviklingsarbejde, der kan styrke folkeoplysningens placering i det samlede uddannelsesfelt, i den demokratiske debat og i foreningslivet.
- Vi arbejder for at forbedre love, regler og bevillinger til folkeoplysningen.
- Vi udarbejder høringssvar til lovforslag, der vedrører folkeoplysningen eller folkeoplysningens værdier.
- Vi støtter medlemsorganisationer og grupper af medlemsorganisationer i deres arbejde for at forbedre deres arbejdsbetingelser – og tilbyder koordinering af den type indsatser.
- Vi støtter og udvikler lokale skoler og foreningers arbejde for at varetage deres interesser over for kommunerne - i samarbejde med medlemsorganisationerne.
- Vi samarbejder med andre uddannelsesorganisationer og civilsamfundsorganisationer for at fremme fælles interesser og dermed sætte mere styrke på arbejdet for folkeoplysningen.

Hvem?
Bestyrelsen og sekretariatet varetager sammen dette arbejde.

Medlemsorganisationer kan henvende sig til sekretariatet med ønsker om konkrete initiativer.

Sekretariatet faciliterer netværk af medlemsorganisationer, der ønsker at koordinere indsatsen for en fælles konkret målsætning.
Skoler og foreninger kan i begrænset omfang kontakte sekretariatet med henblik på støtte til lokal interessevaretagelse

Medlemstilbud
Som medlem af DFS har organisationerne adgang til en række ydelser og tilbud. Se andre typer tilbud i venstre kolonne

 

Kontakt angående interessevaretagelse:

Trine Bendix, sekretariatsleder.
33 26 03 73
tbk@ds.dk


DFS linkTema Folkeoplysningsloven

DFS linkTema Høringssvar

DFS linkRetningslinjer for DFS' interessevaretagelse

DFS linkNyhedsarrtikler om politik og lovgivning