Internationalt

DFS deltager i internationale konferencer, projekter, netværk og organisationer og formidler internationale kontakter for medlemsorganisationerne

Arale paneldebat 420
DFS' formand i en paneldebat med  Zvonka Pahernic fra den slovenske søsterorganisation og Dana Bachmann fra EU-kommissionen - ved en konference om ARALE-projektet.

DFS’ internationale arbejde skal styrke medlemsorganisationerne på flere forskellige måder:

  • Vi indhenter viden og inspiration, som vi videreformidler til medlemsorganisationerne
  • Vi videreformidler viden om mulighederne for støtte til internationalt samarbejde og kurser i udlandet
  • Vi hjælper medlemsorganisationerne med at etablere internationale kontakter

Eksempler
DFS deltog i 2013 i et europæisk projekt, hvis formål var at indsamle erfaringer og viden om, hvordan man bedste muligt skaber forståelse og interesse for folkeoplysning og voksenundervisning i den brede offentlighed, hos særlige målgrupper og blandt politikere. 

Da EU’s støtteprogrammer inden for undervisning og kultur skulle revideres (2012 og 2013) arbejdede DFS i samarbejde med European Association for the Education of Adults for at opnå de bedst mulige betingelser for folkeoplysningen. Efter vedtagelsen har DFS arbejdet for at formidle viden til medlemsorganisationerne om mulighederne i det nye program, Erasmus+.

Hvem?
Bestyrelsesformand Per Paludan Hansen er præsident for EAEA. Bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet deltager i internationale møder og projekter.

Medlemsorganisationerne kan kontakte sekretariatet med henblik på:
- Information om støttemuligheder
- Muligheder for at hente viden og inspiration fra udlandet
- Muligheder for at deltage i internationale projekter, kurser og konferencer

Medlemstilbud
Som medlem af DFS har organisationerne adgang til en række ydelser og tilbud. Se andre typer tilbud i venstre kolonne

 

 

 

DFS linkTema Internationalt

DFS linkNyhedsartikler om internationalt