Puljer for DFS' medlemsorganisationer

 

DFS linkStøttepulje til folkeoplysning

DFS linkUdviklingspulje til folkeoplysning

DFS linkKulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Under hver pulje finder du retningslinjer for puljen og link til elektronisk ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist til Støttepuljen er 1. september, mens den for de to Udviklingspuljer i 2018 ekstraordinært er udsat til 1. oktober kl. 09.00 (normalt vil det også være 1. september). 

Benyt det elektroniske ansøgningsskema under de enkelte puljer

 

Sådan behandles ansøgninger

Ansøgninger til alle tre puljer behandles på samme måde.
- Sekretariatet vurderer ansøgningerne efter bestyrelsens kriterier. På den baggrund beslutter sekretariatet hvilke ansøgninger, der kan imødekommes og hvor stort et tilskud der kan gives.
- Sekretariatets beslutning forelægges for et udvalg under bestyrelsen.
- Alle får svar primo november, Støttepuljens ansøgere kan dog forvente svar medio september. Vi bestræber os på at svare alle hurtigst muligt. 
- Evt. klager over sekretariatets eller udvalgets beslutninger behandles af bestyrelsen.

Puljeudvalget

Bestyrelsens puljeudvalg består i 2018 af Henrik Christensen, Flemming Jørgensen, Ejnar Bo Pedersen, Vibeke Sonntag Larsen og Marlene Berth Nielsen.

Yderligere oplysninger

Organisationskonsulent Flemming Gjedde, fg@dfs.dk; 33 26 03 75.

 

Definitioner

Folkeoplysning
Der ydes tilskud til folkeoplysnings-aktiviteter og ikke til kampagner. Forskellen er, at ’kampagne’ dækker over en aktivitet, der har til formål at formidle et bestemt budskab, mens ’folkeoplysning’ er en aktivitet, der indebærer læring i dialog og debat, og ikke har et bestemt budskab.

Udvikling
Der findes grader af udvikling. Det, der er nyt og udviklende for nogen, er det ikke for andre. I sammenhæng med DFS' puljer defineres 'udvikling'. som noget, der er afgørende nyt for den ansøgende organisation. Også selv om andre organisationer har gjort det før. Det skal dogh være afgørende nyt og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse. Udviklingselementet skal sandsynliggøres i ansøgningen. Nye metoder, organisationsformer og målgrupper omfatter ikke nyt indhold, f.eks. nye emner.