Tipsmidler - Pulje B

Udviklingspulje til folkeoplysning

Puljen er i 2019 på 649.550 kr.

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af DFS’ medlemsorganisationer der:
- Har været fuldt medlem af DFS i to år på ansøgningstidspunktet. (Dvs. associerede medlemmer kan ikke søge).
- Ikke er medlem af Oplysningsforbundenes Fællesråd. Disse henvises til KUMs Udviklingspulje. 

Man kan søge til 3 typer projekter:

- Pilotprojekt
- Udviklingsprojekt
- Implementeringsprojekt 
Hovedvægten af ansøgninger, der imødekommes, vil være inden for typen "udviklingsprojekter".

Kriterier

Der gives støtte til:
- Projekter, der udvikler viden om, afprøver og/eller udbreder initiativer om nye metoder, organiseringsformer og målgrupper.
- Projekter der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode vil blive prioriteret.
- Projekter med et perspektiv, der rækker ud over selve projektperioden og og har en plan for implementering/forankring vil blive prioriteret.
- Aktiviteten skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. at der skal være sammenhæng mellem formål, budget og plan for gennemførelse.
- Projektet, skal  kunne gennemføres i løbet af to år.
-  Der vil generelt blive lagt vægt på projekter, der gennemføres i et samarbejde mellem flere af DFS’ medlemsorganisationer.

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere ansøgninger indenfor områderne:

Den oplyste, demokratiske samtale 
For at ruste befolkningen til at imødegå misinformation og ekstremisme ønsker bestyrelsen særligt at støtte projekter, der understøtter den oplyste, demokratiske samtale. Demokratisk og interkulturel kompetence er en af de otte livskompetencer.

Verdensmål 
Bestyrelsen ønsker særligt at støtte projekter, der har til formål at bidrage til opfyldelse af FNs Verdensmål.

Ansøgningsskema 

Ansøgningsskema er online - se menuen til venstre. Du kan ikke gemme skemaet, når du har udfyldt det halvt. Derfor er her

link til pdf-fil, der viser de oplysninger, du skal have klar, når du udfylder ansøgningsskemaet. 

OBS: Du må ikke kopiere tekst fra en Word-fil ind i skemaet. Så virker skemaet ikke!
Hvis du har lavet en kladde i Word, så gem det som en txt-fil (Notepad) og kopier teksten herfra.

Ansøgningsfrist i 2019 er overskredet, og alle har modtaget besked. Fristen for 2020 annonceres senere.

 

Yderligere oplysninger

Udviklingskonsulent Natacha Holst Hansen, nah@dfs.dk

 

Definitioner

Folkeoplysning
Der ydes tilskud til folkeoplysnings-aktiviteter og ikke til kampagner. Forskellen er, at ’kampagne’ dækker over en aktivitet, der har til formål at formidle et bestemt budskab, mens ’folkeoplysning’ er en aktivitet, der indebærer læring i dialog og debat, og ikke har et bestemt budskab.

Udvikling
Der findes grader af udvikling. Det, der er nyt og udviklende for nogen, er det ikke for andre. I sammenhæng med DFS' puljer defineres 'udvikling'. som noget, der er afgørende nyt for den ansøgende organisation. Også selv om andre organisationer har gjort det før. Det skal dogh være afgørende nyt og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse. Udviklingselementet skal sandsynliggøres i ansøgningen. Nye metoder, organisationsformer og målgrupper omfatter ikke nyt indhold, f.eks. nye emner.