Støttepulje til folkeoplysning

Støttepulje til folkeoplysning

Formålet med Støttepuljen er at yde støtte til økonomisk trængte medlemsorganisationer. (Puljen er i 2019 på 317.000 kr.)

Der kan søges til alle typer udgifter indenfor organisationens virke. Der kan således søges til drift, ordinære aktiviteter, uddannelse, projekter og andre aktiviteter.
Ansøgere kan max. søge 40.000 kr. og projektet skal normalt være afsluttet et år efter, at bevilling er modtaget.

(DFS foretager en vurdering på baggrund af bl.a. organisationens formue, omsætning og resultat.)

Hvem kan søge støttepuljen?

Det kan DFS’ medlemsorganisationer der:
-  Er økonomisk trængte
-  Har været fuldt medlem af DFS i to år på ansøgningstidspunktet
-  Ikke er medlem af Oplysningsforbundenes Fællesråd.

Kriterier 
- Organisationen skal dokumentere behov for et ekstraordinært driftstilskud.
- Tilskuddet skal gøre en forskel med hensyn til organisationens muligheder for at udvikle sig og udfylde sit formål.
- Aktiviteten skal kunne gennemføres inden for et år.
- Aktiviteten skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. at der skal være sammenhæng mellem formål, budget og plan for gennemførelse.

Mere om retningslinjerne for puljen

Ansøgningsfristen for 2019 er overskredet. Ansøgningsfrist for 2020 annonceres i foråret.

Yderligere oplysninger

Udviklingskonsulent Natacha Holst Hansen, nah@dfs.dk