15 millioner til udvikling af folkeoplysningen

15 millioner til udvikling af folkeoplysningen

8. november 2010

Regeringen er parat til at afsætte 15 mio. kr. over tre år til et udvikling folkeoplysning. I det hele taget er undervisningsministeren meget positiv over for de fleste forslag i rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg.: ”Jeg vender tommelfingeren opad,” sagde hun, da rapporten blev præsenteret på en konference den 2.11.

panel_NFU_lanckonf_340
I panelet på lanceringskonferencen sad (fra venstre) Per Paludan Hansen, DFS; Rune Siglev, DUF; Birgitte Nielsen, DGI; Helga Kolby Kristensen, Højskoleforeningen; Ane Kollerup, personligt udpeget til udvalget; Malene Carmel, KL; John Meinert Jacobsen, AOF-Danmark. (Foto: Martin Hansen)

Rapporten "Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning" fremlægger 38 forslag til, hvordan vi kan få en bedre folkeoplysningslov, der kan styrke folkeoplysningens opgave med at skabe aktive medborgere.
"Jeg vender tommelfingeren opad" og "vi kan i regeringen tilslutte os langt de fleste af anbefalingerne" lød det fra Tina Nedergaard, da hun præsenterede rapporten på en konference i Undervisningsministeriet den 2. november. Ministeren roste udvalget for et flot og konstruktivt resultat.

Videncenter
Konkret havde Tina Nedergaard 15 mio. kr. med i tasken. Det er penge, regeringen er parat til at anvende på udviklingsarbejde i folkeoplysningen, herunder udvalgets forslag om et videncenter for  folkeoplysning.
Undervisningsministeren anerkendte også folkeoplysningen som sådan. Bl.a. sagde hun, at den giver et særligt bidrag i forhold til samfundsborgernes ansvarlighed, respekt og tillid: "Vi vil hinanden det godt og vi kan i Danmark tale om tingene".

Overset for længe

Stenbaek_lanckonf_180
Folkeoplysningsudvalgets formand, Jens Steenbæk (Foto: Martin Hansen)
  Ved konferencen talte også folkeoplysningsudvalgets formand, Jens Stenbæk. Han sagde bl.a., at "…vi måske har taget folkeoplysningens virke for givet - for længe."
Med udvalgets arbejde og den afsluttende rapport er der kommet fokus på folkeoplysningens samfundsmæssige betydning "for det er stort og vigtigt det, der foregår, men overset".
Jens Stenbæk understregede vigtigheden af, at dialogen fortsætter:
"Det er der mulighed for gennem de forskellige anbefalinger: lokalt via kommunernes tilsagn om at udarbejde en folkeoplysningspolitik/strategi og nationalt via oprettelse af et dialogforum, der skal styrke samarbejdet mellem aktører på området."

Samspil med kommunerne
DFS' formand, Per Paludan Hansen, lagde i sin tale vægt på, at skal de voksenundervisende folkeoplysere yde deres bidrag fremover, kræver det fair og lige vilkår med andre udbydere af voksenundervisning. Han sagde endvidere, at DFS har store forventninger til det nye instrument "den kommunale folkeoplysningspolitik", hvor ansvaret både for rammer og tilskud og for samspillet mellem folkeoplysning og andre sektorer nu placeres på kommunalbestyrelsens bord.
Der var bred enighed om, at en lovrevision ikke må stille de folkeoplysende foreninger ringere end i dag. Derudover var der en livlig debat om især lokaletilskudsregler, fair konkurrence og hvordan vi kan sikre fællesskabet om demokratiet.

Lovarbejdet
Det næste skridt i processen er at lave udkast til en modernisering af folkeoplysningsloven på baggrund af anbefalingerne.
I den forbindelse har Undervisningsministeriet allerede indkaldt de involverede parter, Dansk Ungdoms Fællesråd, Idrættens Fællesråd, Folkehøjskolernes Forening, KL og DFS, til møde om implementeringen. Mødet finder sted onsdag den 10. november.