Bæredygtighed i voksenuddannelsen

Bæredygtighed i voksenuddannelsen

10. februar 2010

Bæredygtig udvikling skal indgå i alle fag under almen voksenuddannelse. Nyt inspirationsskrift giver idéer til, hvordan du som lærer kan inddrage bæredygtighed i de enkelte fag.

Ifølge reformen af almen voksenuddannelse skal bæredygtig udvikling indgå i alle fag. Nu har lærere mulighed for at hente idéer til, hvordan bæredygtighed bliver en del af undervisningen. Det sker med Undervisningsministeriets udgivelse af et nyt inspirationsskrift.
Det er ministeriets forventning, "… at inspirationsskriftet lokalt på VUC'erne indgår i faggruppernes arbejde med at implementere reformen."Inspirationsskriftet peger på, at emnet rummer flere elementer:
• miljø (naturgrundlaget),
• økonomi (stabilitet og uafhængighed) og
• sociale forhold (retfærdighed og sundhed).

Langsigtet
I skriftets forord står der bl.a.:
"Traditionel miljøundervisning fokuserer på de nære, aktuelle omgivelser og understreger vigtigheden af at behandle naturen miljørigtigt af hensyn til egne livsbetingelser. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling adskiller sig herfra ved også at tænke langsigtet og i større skala.
Strategien bygger på en etisk forpligtelse til at forhindre, at forbrugersamfundets livsformer nedbryder det naturgrundlag, som fremtidige generationer skal leve af. Vi skal altså i højere grad vurdere de langsigtede følger af vores beslutninger og handlinger."

Skriftet citerer også Øko-Nets initiativ Balanceakten:
"Bæredygtig udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu! Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted." (www.balanceakten.dk)