Bedre muligheder for oplysning om Sydslesvig

Bedre muligheder for oplysning om Sydslesvig

3. marts 2010

Grænseforeningen og andre organisationer får nu mulighed for tilskud til oplysningsarbejde i Danmark om det danske mindretal syd for grænsen. Det er en af nyskabelserne i en ny Sydslesvig-lov.

Folketinget behandler i øjeblikket en ny lov om støtten til det danske mindretal i Sydslesvig. Et af elementerne i den nye lov er, at det bliver muligt at støtte oplysningsarbejdet i Danmark.
Hvert år vil Folketinget afsætte et beløb på finansloven til Sydslesvig-arbejdet. Et særligt Sydslesvig-udvalg med repræsentanter for Folketingets fem største partier skal herefter fordele pengene.
Grænseforeningen har netop folkeoplysning i Danmark om mindretallet som sin hovedopgave. Fremover vil foreningen og andre, der ønsker at gennemføre tilsvarende initiativer, søge Sydslesvig-udvalget om økonomisk støtte.

Risiko for interessekonflikt
Grænseforeningen og DFS havde foreslået politikerne, at der i loven blev fastlagt en bestemt procentdel af den samlede bevilling til oplysningsarbejde i Danmark. Men det afviste Folketingets uddannelsesudvalg på et møde den 2. marts.
Forslaget vil derfor ikke indgå i den samlede lov, som skal til andenbehandling den 16. marts og endelig vedtages inden sommerferien.
"Ved ikke at lave en fastlagt pulje, procent- eller promillemæssigt, som står uden for diskussion, vil man kunne søge tilskud hvert år. Det vil hver gang kunne give anledning til en interessekonflikt mellem Grænseforeningen og mindretallet syd for grænsen," udtaler Grænseforeningens generalsekretær, Knud Erik Therkildsen til Flensborg Avis, og tilføjer:
"Oplysning er vigtig, men det har hele tiden været udgangspunktet for et tilskud hertil, at det ikke må ske på bekostning af mindretallet, og at den samlede bevilling forhøjes."

Kulturmødeambassadører

Et af Grænseforeningens oplysningsinitiativer er kulturmødeambassadørerne, som præsenterer sig selv således:
"Kulturmødeambassadørerne sætter fokus på den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Danmark. Ved at fortælle den positive historie,  skabes der større forståelse og anerkendelse på tværs af forskellige grupper af unge. Kulturmødeambassadørerne giver via debat og dialog andre unge redskaber og ideer til at håndtere og bidrage til gode kulturmøder."

Rød pilKulturmødeambassadørernes hjemmeside