Danskernes Akademi om realkompetencer

5. oktober 2010

I to udsendelser den 11. oktober behandler DR-TV programmet Danskernes Akademi afklaring og anerkendelse af realkompetencer. Udsendelserne belyser nye muligheder for den enkelte i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling.

Danskernes Akademi er Danmarks Radios folkeoplysende foredrag. Realkompetence bliver behandlet gennem en præsenterende udsendelse og et foredrag.

Afklaring og anerkendelse
Det præsenterende program sendes første gang på DR2 mandag den 11. oktober kl. 15.15.
Dette program handler om kompetencer. Kompetencer man får ved at arbejde i mange år med ét bestemt fag. Tidligere var kompetencer noget man erhvervede sig gennem traditionelle, langvarige uddannelser, men i dag anerkender man også, at kompetencer kan tilegnes og oparbejdes gennem arbejde med konkrete opgaver over en længere periode.
Foredraget vises umiddelbart efter kl. 15.15.
Gennem anerkendelse af realkompetencer kan man få papir på, hvad man rent faktisk kan. Leder af Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering Kirsten Aagaard fortæller her, hvordan det åbner for nye muligheder for den enkelte i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling.

Kompetencevurdering
Inden de to realkompenceudsendelser - kl. 14.45 - viser Danskernes Akademi foredraget "Det er som viden, at slå søm i." Danmark bliver dummere og fattigere uden den udprægede praktiske begavelse. Lektor på Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Torben Størner, fortæller her hvordan erhvervsuddannelser bruger kompetencevurdering til at lede efter de evner, som eleverne ikke viste i Folkeskolen.
Disse tre udsendelser genudsendes den 13.10, 17.10 og 22.10.

Transfer
Inden for samme tema har Danskernes Akademi også produceret tre andre udsendelser. De vises næste gang den 10.10. og den 15.10.

Hvorfor er det så svært at anvende det, man har lært?
Hvorfor anvender deltagerne i en uddannelse ofte ikke det, de har lært? Det giver lektor Vibe Aakrog fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole to forklaringer på. Den ene drejer sig om, at det i uddannelsesverdenen overses, at transfer er en læreproces. Den anden handler om betydningen af identiske elementer for transfer.

Transfer - fra uddannelse til arbejde
Transfer handler om at kunne bruge det, man lærer. I programmet møder vi fire personer, der er i gang med at uddanne eller videreuddanne sig. Professor Bjarne Wahlgren binder historierne sammen og forklarer fænomenet transfer.

Transfer mellem uddannelse og arbejde
De fleste, der har været på kursus eller efteruddannelse, kender til det: Otte dage efter, man er kommet tilbage til jobbet, har man glemt det meste eller er faldet tilbage til gamle vaner. Tremåneder senere står det endnu værre til. Professor og centerleder på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Bjarne Wahlgren, forelæser om, hvordan vi i virkeligheden kun bruger en meget begrænset del af det vi lærer på kursus eller efteruddannelse.