Debatmøde om folkeoplysningens udfordringer

Debatmøde om folkeoplysningens udfordringer

11. marts 2010

Siden foråret 2009 har en tænketank i DFS-regi været igennem en dialog- og inspirationsorienteret proces. Ved et debatmøde den 29. april fremlægger tænketanken sine resultater.

DFS inviterer til debatmøde for folkeoplysere med tilknytning til en af DFS' medlemsorganisationer.
På mødet fremlægger en tænketank 10 teser om samfundsudviklingen og folkeoplysningens muligheder. Derudover vil tænketanks-medlem, Lene Andersen, holdet et oplæg med titlen "Folkeoplysning i fremtiden: cutting edge eller halm i træskoene?"
Mødet danner optakt til DFS' årlige repræsentantskabsmøde.

I invitationen skriver DFS' formand, Per Paludan Hansen:
"I den nære fremtid kan folkeoplysningen forvente ændringer i rammerne og vilkårene for den folkeoplysende virksomhed, som er til debat i det nationale folkeoplysningsudvalg. Det vil give nye muligheder, men også forstærke behovet for udvikling og omstilling.
DFS har siden foråret 2009 haft en Tænketank nedsat til i en dialog- og inspirationsorienteret proces at tage et blik ind i fremtiden. Formålet har været at se på nogle af de muligheder og udfordringer fremtiden vil bringe for de folkeoplysende organisationer.
Tænketanken har formuleret en række teser, som vi sætter til debat. DFS håber, teserne og debatten vil give inspiration til de folkeoplysende organisationers udvikling."

På debatmødet vil Per Paludan Hansen og give en status og sætte perspektiv på arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg.

Tid: torsdag den 29. april 2010
Debatmøde: kl. 10.00-13.00
Frokost: kl. 13.00-13.45
Repræsentantskabsmøde: 13.45-15.00

Sted: FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Det er gratis at deltage i debat og repræsentantskabsmøde

Tilmelding: direkte til dfs@dfs.dk inden onsdag den 31.marts. Oplys navn, organisation og e-mail adresse.
Af praktiske og økonomiske grunde bedes tilmelding til frokost noteret, ligesom DFS vil tillade sig at opkræve betaling, såfremt afbud meldes senere end den 26. april.

Rød pilMere om tænketanken

Rød pilKronik af tænketanks-medlem, Lene Andersen

Relaterede nyheder