DFS søger udviklingskonsulent

DFS søger udviklingskonsulent

12. juli 2010

Til Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat søger vi en udviklingskonsulent, der kan styrke og synliggøre folkeoplysningens arbejde indenfor foreningsliv, frivillighed og det aktive medborgerskab, og som kender de folkeoplysende organisationers rammer og vilkår lokalt. Udgangspunktet er dels at bidrage til udviklingsprocesser i medlemsorganisationerne og dels at bidrage til DFS’ interessevaretagelse.

Dine arbejdsopgaver
Du skal i samarbejde med medlemsorganisationerne og de øvrige medarbejdere i sekretariatet gennemføre et arbejde, der styrker de folkeoplysende organisationers samarbejde og organisering kommunalt samt bidrage til at kvalificere dette samarbejde. Du vil få hovedansvaret for DFS' bidrag til og arbejde med "Det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab (2011)". Du skal desuden sammen med sekretariatets andre konsulenter arbejde med opgaver indenfor DFS' fem strategiområder.

Vi lægger vægt på, at du
- har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
- har god indsigt i kommunale forhold, særligt indenfor folkeoplysningsområdet
- har kendskab til frivilligt arbejde og arbejde indenfor foreningslivet
- har kendskab til og gerne erfaring med arbejde i relation til demokrati og medborgerskab
- har blik for politiske og strategiske muligheder

Som person er du en god formidler, som formår at brænde igennem i både mindre og større forsamlinger, og du er god til at lede både projekter og møder. Du har fokus på resultater og arbejder struktureret samt evner at finde kreative løsninger på de nogen gange komplekse opgaver, som du vil komme til at arbejde med. Du besidder naturligvis faglig og personlig integritet og er serviceminded. Det er desuden vigtigt, at du evner at indgå i netværk og har lyst til at bidrage til udviklingen af sekretariatet både fagligt og socialt.

At arbejde i DFS
DFS er folkeoplysningens brancheorganisation og er som sådan paraplyorganisation for 34 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Det er generelt sekretariatets opgave at servicere medlemsorganisationerne og varetage deres interesser, betjene bestyrelsen, initiere og give sparring på udviklingsprojekter og aktiviteter samt opsamle og formidle erfaringer. I den umiddelbare fremtid vil der være et særligt fokus på den kommende rapport fra det nationale folkeoplysningsudvalg og den efterfølgende proces, hvori folkeoplysningens rammer, vilkår og aktiviteter skal sikres de bedst mulige forudsætninger.

DFS' sekretariat har 9 medarbejdere og et bredt funderet samarbejdsfelt. Vi har et åbent kontorlandskab med en uformel omgangstone og tilbyder fleksible og attraktive arbejdsvilkår.

Vilkår
Løn og pension efter aftale.

Ansøgningen
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. oktober 2010 eller snarest derefter, og din ansøgning skal sendes til dfs@dfs.dk, så den er modtaget senest den 23. august kl. 12. Der afholdes samtaler den 26. august.

Fra og med 2. august er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Henrik Christensen (33 26 03 73 / 20 78 78 88 / hc@dfs.dk) med henblik på spørgsmål vedrørende stillingen.