Dialog med kommunerne om specialundervisning

Dialog med kommunerne om specialundervisning

7. maj 2010

En bred dialog mellem myndigheder og undervisningsinstitutioner om specialundervisning for voksne. Med det formål inviterer Center for Offentlig Kompetenceudvikling til en konference, som særligt skal bringe ”kommunerne på banen”.

Konferencen henvender sig bl.a. til de ansvarlige for specialundervisning i oplysningsforbundene, men også til forvaltningspersoner, ledelser på kommunale, regionale og private institutioner for specialundervisning for voksne, repræsentanter fra KL, Skolelederne, Danske Handicaporganisationer og DLF.

Centeret uddyber konferencens form¨ål:
- at fastholde og videreudvikle kvaliteten i tilbud om specialundervisning til voksne borgere med handicap
- at inspirere til nye administrative og pædagogiske løsninger og initiativer
- at formidle kendskab til og skabe grundlag for fælles forståelse for regler på området
Konferencen skal medvirke til genetablering og vedligeholdelse af tætte samarbejdsrelationer og netværksdannelse på tværs af specialer, geografi og myndigheder.

Tid: 28. oktober 2010
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
Pris: 1.900 kr. inkl. forplejning
Tilmeldingsfrist: 27. august 2010