DUF er også utilfreds med kommunerne

DUF er også utilfreds med kommunerne

9. december 2009

Mindre lokaletilskud, intet folkeoplysningsudvalg og ingen støtte til nye foreninger. Det oplever mange ungdomsforeninger. Foreningslivet er med andre ord under pres i kommunerne, siger Rune Siglev, næstformand i DUF.

"Børn og unges fritidsliv må ikke blive glemt af kommunerne." Sådan lyder opfordringen fra Rune Siglev til det nationale folkeoplysningsudvalg. Rune Siglev, der repræsenterer Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i udvalget, er refereret i en artikel på DUF's hjemmeside.

Partnere skal være frivillige
Kommunernes Landsforening har lagt op til, at støtten til foreningerne skal kobles med partnerskaber, hvor foreningerne løser opgaver for kommunen om f.eks. sundhed og integration. Det er DUF  ikke ubetinget begejstret for
"En af truslerne er nye tanker om, at foreningerne skal hjælpe kommunerne med opgaver for at få støtte, siger Rune Siglev.
"Eksempelvis kunne en spejdergruppe rydde op i naturen eller lave projekter for udsatte børn for at få penge. Men det er ikke en holdbar model. For mange foreninger vil det nemlig betyde, at de helt dropper at søge støtte, hvis der følger et krav med om, at man skal arbejde for pengene. Det bliver for besværligt at tilpasse sig kommunens ønsker," vurderer han uden dog at afvise samarbejde:
"Det vil være meget interessant, hvis de vil bruge os som partnere. Det duer bare ikke, hvis man tror, man kan beslutte fra toppen, hvad en forening skal lave".

Garanti for dialog
Rune Siglev er også bekymret over, at flere og flere kommuner nedlægger deres folkeoplysningsudvalg. DUF går dog ikke så langt som DFS, der foreslår, at folkeoplysningsudvalgene igen bliver obligatoriske.
DUF foreslår, at de - hvis de nedlægges - skal "erstattes af nye organer, hvor foreningslivets repræsentanter kan komme i dialog med kommunen".

Ønskeseddel
Ud over dette forslag har DUF fire andre punkter på deres ønskeliste
• I nogle kommuner bruger man langt færre støttekroner på 18-25-årige end på borgerne under 18 år. Den tendens skal bremses, så de 18-25-årige får samme vilkår som dem under 18.
• Differentiering mellem foreninger skal stoppes. I nogle kommuner er der højere støtte til fx en idrætsforening end for en teaterforening. Denne forskelsbehandling skal afvikles, så kommunerne understøtter mangfoldigheden i foreningslivet.
• Nystartede foreninger skal kunne søge støtte i en opstartspulje, der kan hjælpe nye foreninger og støtte nye tiltag i eksisterende foreninger.
• Der er kæmpe forskelle på de enkelte kommuners støtte til foreningslivet, målt pr. borger. DUF ønsker et bundniveau indført, så kommunerne ikke kan slippe af sted med at udsulte foreningerne.