Efterskoler samler ind for Mellemfolkeligt Samvirke

Efterskoler samler ind for Mellemfolkeligt Samvirke

22. april 2010

Når dørklokken ringer søndag den 9. maj, kan det flere steder i landet være efterskoleelever, som står udenfor med en indsamlingsbøsse fra Mellemfolkeligt Samvirke. Eleverne hjælper dermed fattige kvinder i Tanzania, Zambia og Nepal med at få adgang til jord, de kan dyrke.

Selv om indsamlerne fra MS kan være 14-16 årige skoleelever, skal man ikke være bange for at spørge ind til, hvad pengene går til. De unge har forberedt sig og kan svare for sig.

Grundigt forberedt
På Faxehus Efterskole arrangerede Maria Guldager Nielsen fra MS for nylig en kreativ opvarmningsdag. Eleverne skrev digte og opførte sketches om emnet. Inden havde de diskuteret det konkrete indhold og formål med MS' indsamling, så de kunne udvikle deres egen motivation og argumenter for at deltage.
Endnu grundigere har eleverne på Flakkebjerg Efterskole forberedt sig. Gennem hele skoleåret har de haft fokus på globalisering. Også her har en MS'ere væpret ude og fortælle om projektet, og Flakkebjerg-eleverne har allerede samlet 15.000 kr.

På den måde kombinerer efterskolerne og MS to hjørner af folkeoplysningen. Eleverne lærer noget om forholdene i de lande, som pengene går til. Samtidig bidrager de til, at de borgere, de ringer på hos, ved, hvad de støtter. Og MS får bedre muligheder for at hjælpe fattige kvinder i de tre modtagerlande.
Både Efterskoleforeningen og Mellemfolkeligt Samvirke er medlemmer af DFS.

Giv jord til mor
Landsindsamlingen har titlen "Giv jord til mor". Den går til at støtte fattige kvinders adgang til jord i Tanzania, Zambia og Nepal. I udviklingslandene står kvinderne for 60-80 pct. af landbrugsproduktionen, men de ejer kun 5 pct. af jorden.
Hvor kvinder ejer jorden og selv kan beslutte, hvad de vil dyrke, er familiens fødevaresituation ofte markant bedre. Arbejdet med at sikre fattige kvinders ret til jord øger altså fødevaresikkerheden i lande, hvor millioner af mennesker går sultne i seng hver dag, og tusinder dør som følge af sult.