Efterskolerne knækker den sociale arv

Efterskolerne knækker den sociale arv

9. oktober 2008

Efterskolernes 10. klasse bidrager til, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Det er hovedkonklusionen på en analyse, som Efterskoleforeningen har fået lavet.

Efterskoleforeningen har bedt Capacent Epinion foretage analysen for at kunne belyse, hvordan
efterskoleeleverne klarer sig, efter at de har forladt vore skoler. I en pressemeddelelse skriver foreningen:
"Rapporten dokumenterer, at en stor andel af efterskoleformens elever har en familiemæssig baggrund - en såkaldt negativ social arv - som ofte ville betyde, at eleven ikke gennemførte en ungdomsuddannelse. Efterskoleopholdet gør mange af disse unge til
mønsterbrydere, og det bidrager ikke mindst til at reducere det store frafald på erhvervsungdomsuddannelserne."

Efterskoleforeningen vil sende rapporten til undervisningsministeren og til Folketinget. Foreningen foreslår, at man fastholder og forbedre de positive effekter med følgende tiltag:
- Bredden i elevsammensætningen skal fastholdes, og der er derfor behov for at forbedre elevstøtten til mellemindkomst og lavindkomstfamilierne.
- Vi skal have særligt fokus på de såkaldt truede unge, og der er derfor behov for kvalitetsudviklingsprojekter til yderligere befordring af mønsterbrydning.
- 10. klasse har effekt, men tilbuddet må ikke på grund af udhulingen af 10. klasse taksameteret blive så dyrt, at det ikke er åbent for alle.

Efterskoleforeningen har afsat midler til at iværksætte en
undersøgelse af, hvad det er ved efterskolernes pædagogiske miljø, der har disse positive effekter.