Elektronisk hjælp til kvalitetssikring

Elektronisk hjælp til kvalitetssikring

4. marts 2010

En hjemmeside, som kan hjælpe folkeoplysende organisationer med at sikre kvaliteten i arbejdet, er nu lanceret. Det er DFS’ norske søsterorganisation, som står bag Kvalitetsweb.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har netop åbnet hjemmesiden Kvalitetsweb. VOFO præsenterer siden således:
"VOFOs Kvalitetsweb er et elektronisk verktøy som har som formål å hjelpe studieforbundene og medlemsorganisasjonene i arbeidet med kvalitetssikring av egen organisasjon og virksomhet. Den viser en samling av dokumenter som er rettledende og kan ligge til grunn for kvalitetsarbeidet."
Kvalitetsweb indeholder bl.a.
• aktuelle love, regler og definitioner
• nøgleværdier
• eksempler fra norske oplysningsforbund og deres skoler
• aktuelle kvalitetssikringsværktøjer

VOFO skriver videre:
"Vi håper eksemplene her kan være en god veiviser til hvordan man kan arbeide med kvalitetssikring. Verktøyet er delt opp i flere nivåer: Kvalitetsutvikling i organisasjoner, kvalitetsutvikling hos kursarrangør og kvalitet i kursvirksomhet. Hensikten er at det skal være mulig å gå direkte inn på eget organisasjonsnivå."