EU-støtte til folkeoplysning truet

EU-støtte til folkeoplysning truet

27. april 2010

Ny EU-strategi fokuserer på unge og universitetsstuderende. ”Der er en reel risiko for, at støtten til voksenuddannelse og folkeoplysning bliver reduceret,” siger Gina Ebner fra European Association for Education of Adults. Hun opfordrer til pres på politikere og ministerier.

Med en stribe programmer støtter EU forskellige dele af undervisningen og uddannelsen i medlemslandene. Grundtvig-programmet fokuserer på den voksenlæring, som finder sted uden for de formelle uddannelsesorganisationer - det, vi i Danmark kalder folkeoplysning.
Grundtvig-programmet er en del af EU's satsning på livslang læring og indgår i handlingsplanen for voksenuddannelse/folkeoplysning.
Støtten gives bl.a. til:
• Efteruddannelseskurser
• Bsøg og udvekslingsophold
• Læringspartnerskaber
• Workshops
• Tematiske netværk

Alle pengene til de unge?
I øjeblikket arbejder Kommissionen med en ny samlet strategi for EU, 2020-strategien.
Med et udspil i begyndelsen af marts skabte EU-præsident Barroso tvivl om livslang lærings placering i den nye strategi. Udspillet, som hedder "Youth on the Move", fokuserer stærkt på unges muligheder for at rejse i Europa og især universitetsstuderende.
Vil "Youth on the Move" erstatte støtten til voksenlæring eller reducere den? Den mistanke opstod ikke bare blandt interesseorganisationer som European Association for Education of Adults (EAEA), men også blandt ansatte i Kommissionen, parlamentsmedlemmer og undervisningsministerier.
Det har allerede affødt en stribe formelle og uformelle henvendelser til Kommissionen. Repræsentanter for Kommissionen har forsøgt at berolige kritikerne:
"Vi ønsker ikke at slå eksisterende initiativer ihjel," udtalte en talsmand for EU-kommissæren for uddannelse og kultur til det europæiske web-magasin InfoNet Adult Education.
På en konference i januar sagde Doris Pack, der er formand for parlamentets komite for kultur og uddannelse, ifølge InfoNet, at voksenundervisning ikke bare skal fortsætte i sin nuværende form, men må støttes yderligere.

Pres på Kommissionen
"Lige nu er alt usikkert. Livslang læring er nævnt i strategiforslaget, om ikke helt efter vores smag. Så der er mulighed for en opprioritering," siger Gina Ebner, der er generalsekretær i EAEA. Men hun tilføjer:
"På den anden side er der et stærkt pres på EU's budget, og priserne stiger. Når præsidenten så ønsker et stærkt fokus på de unge universitetsstuderende, er der en reel risiko for, at bevillingerne til livslang læring bliver beskåret."
EAEA har allerede skrevet til præsident Barosso og undervisnings-kommissæren. Derudover opfordrer EAEA sine medlemsorganisationer til at kontakte deres egen parlamentsmedlemmer og regeringer.
"Der er mange kræfter rundt om i Europa, som forstår betydningen af støtte til voksenlæring. De må gøre deres indflydelse gældende nu på alle fronter. Politikerne i Europaparlamentet kan gøre meget, og regeringerne kan påvirke udviklingen i Ministerrådet," siger Gina Ebner.
Allerede på en Grundtvig-konference i midten af maj forventes det, at Kommissionen vil løfte lidt af sløret for, hvordan den vil prioritere livslang læring. Det endelige forslag til 2020-strategi på området er annonceret til juni måned.

Grundtvig-programmets omfang
Grundtvig-programmet har eksisteret i ti år.
I den periode er der blevet uddelt støtte til:
- 670 transnationale projekter, med
- 4.000 forskellige partnerorganisationer, og
- 1.500 læringspartnerskaber med
- 7.000 deltagere
Grundtvig-programmet henvender sig først og fremmest til institutioner og ansatte inden for voksenundervisning/ folkeoplysning. Formålet er at styrke europæisk samarbejde og udvikle innovative projekter.
Budgettet i 2010 er på 61.974 €
(Kilde InfoNet Adult Education)

Rød pilMere om Grundtvig-programmerne

Rød pilMere om EAEA

Rød pilMere om InfoNet