Europæiske erfaringer med uddannelse af indvandrere

27. oktober 2010

Undervisere, der arbejder med indvandrere og flygtninge, har ofte ikke tilstrækkelige multikulturelle kompetencer. I det seneste nummer af InfoLetter, der har indvandrerundervisning som tema, beskrives et fælleseuropæiske projekt, som forsøger at løse dette problem.

FLAM (Feel Like A Migrant) er et projekt, der involverer organisationer fra syv forskellige europæiske lande. Projektet støttes af EU's Grundtvig-program.
Projektpartnerne samarbejder om at udvikle nye metoder, hvorigennem voksenundervisere kan erfare, hvordan det føles at være indvandrer. De nye metoder skal også styrke forståelsen for kulturel og sproglig forskellighed i Europa.
I en artikel i det seneste nummer af InfoLetter beretter Christina Gerlach om projektet. InfoLetter udkommer seks gange om året med artikler om folkeoplysning og voksenundervisning i Europa. InfoLetter udgives af InfoNet Adult Education, der også er et Grundtvig-projekt, hvor DFS er den danske partnerorganisation.

Integration kræver uddannelse
I en artikel af Teresa la Marca kan man læse om et andet tværeuropæisk projekt ALII, som også arbejder med ny undervisningsmetoder. Her har man bragt både indvandrere og ikke-indvandrere sammen i workshops for at diskutere fælles hverdagsproblemer.
En af projektlederne, Maria Luisa Vacca, siger i artiklen:
"Jeg tror ikke, at man kan gennemføre en seriøs integrationspolitik - hverken lokalt, nationalt eller europæisk - uden at tage højde for, hvor vigtig livslang læring, som aktivt involverer både indvandrere og ikke-indvandrere, er."

Fra Senegal, Somalia og Bosnien
Det er ikke kun organisationsfolk, der kommer til orde i artiklerne. Deltagere og undervisere med indvandrerbaggrund kommer også til orde: Iid fra Somalia har gået på højskole i Finland. Som serbisk flygtning fra Bosnien har Mirjana deltaget i voksenundervisning i både Serbien og Tyskland og underviser nu selv i Serbien. Og Louis fra Senegal har deltaget i ikke-formel voksenundervisning i Italien.
I tema-nummeret beskrives nationale politikker på området og konkrete erfaringer fra Irland, Tyskland, Schweiz, Holland, Portugal og Danmark.
Selv om hvert nummer af InfoLetter har et tema, indeholder det også artikler om andre emner med relevans for voksenundervisning. I det seneste nummer beskrives i flere artikler de aktuelle diskussioner i EU om, hvorvidt Grundtvig-programmerne til støtte for europæisk samarbejde om folkeoplysning og voksenundervisning skal fortsætte.