Fattigdomsbekæmpelse ved hjælp af læring

Fattigdomsbekæmpelse ved hjælp af læring

30. marts 2006

”Dette er den seneste advarsel om, at man indenfor voksenuddannelserne skal arbejde meget mere med interkulturel dialog,” skriver præsidenten for European Association for Education of Adults (EAEA) i en kommentar i anledning af Muhammed-tegningerne. Han skriver også: "Vi skal forsvare Grundtvigs land. Selv om det er alvorligt og sørgeligt, at de har udgivet disse tegninger, skal vi stadig afvise reaktioner fra nogle landes ”civil samfund” i form af indbrud og afbrænding af bygninger osv.”

EAEA er en europæisk samarbejdsorganisation, hvis medlemsorganisationer alle arbejder med ikke-kompetencegivende voksenuddannelse. DFS er medlem af EAEA.

Fattigdomsbekæmpelse ved hjælp af læring

Af Janos Sz Toth, præsident for European Association for Education of Adults (EAEA)

2006 startede med en advarsel. Bestyrelsesmedlemmerne havde allerede forladt årets første EAEA bestyrelsesmøde (2.-4. februar) og kunne ikke være vidne til de muslimske demonstrationer i Bruxelles mod udgivelsen af Muhammed-tegningerne.

Det kunne have været pointen i svaret på det spørgsmål, vi diskuterede på mødet, om hvorfor EAEA's medlemmer skal deltage mere aktivt i voksenuddannelsesaktiviteter i og udenfor Europa.

På min hjemtur til Ungarn hørte jeg en radioreklame, der fik mig til at tænke. Den handlede om en ny type vaskemaskine og var lavet som en samtale mellem en kunde og vaskemaskinen, hvilket lød meget som ægteskabsløfter om troskab til hinanden osv. - ordene var taget fra en seriøs ceremoni-tale.

Desværre ville ingen i Budapest eller andre steder opdage, hvilket sludder reklamen er udtryk for, og hvor dybt anti-kulturel den er, for slet ikke at tale om, at nogen ville skrive en klage om den. Vi er vant til dette, fordi vi hører og ser negative reklamer som denne hele tiden. Og vi bliver chokerede over, at andre mennesker ikke tænker på samme måde. Så meget for kvaliteten af vores berømte "pressefrihed".

Bestyrelsen har bl.a. besluttet at indkalde anbefalinger til 2006 Grundtvig prisen indenfor emnet fattigdomsbekæmpelse vha. læring. I diskussionerne om dette blev det fremhævet, at økonomisk og social fattigdom er de mest alvorlige former for fattigdom i Europa, men at kulturel og åndelig fattigdom ikke skal ignoreres, fordi de forskellige former for fattigdom overlapper hinanden.

Det er klart, at hvad angår denne konflikt, skal vi forsvare Grundtvigs land, for selv om det er alvorligt og sørgeligt, at de har udgivet disse tegninger, så skal vi stadig afvise reaktioner fra nogle landes "civil samfund" i form af indbrud og afbrænding af bygninger osv. Dette er ikke min forestilling om et civilt samfund. Det er ikke mit job at diskutere, hvem der organiserer for og imod kampagnen og hvorfor, men jeg vil blot gøre opmærksom på den seneste advarsel om, at man indenfor voksenuddannelsesområdet skal arbejde meget mere med interkulturel dialog, ligesom det i flere år har været tilfældet med NILE projektet.

Svaret på de spørgsmål, der blev stillet ved arrangementerne kan i sidste ende kun være af udannelsesmæssig og kulturel karakter. Hvis vi derimod er tilbageholdende med at yde en større økonomisk og social indsats, vil disse ophedede følelser brede sig ud over de kulturelle og uddannelsesmæssige områder og i enhver henseende blive ustoppelige.

Alle værdierne indenfor europæisk pluralisme, og først og fremmest religion, skal involveres i denne dialog. Benedict XVI's rundskrivelse, som lige er blevet udsendt, med titlen "Gud er kærlighed" er for resten meget relevant for dette emne. Det er et godt udgangspunkt for dialogen mellem verdens religioner. Vi skal ikke glemme, at Grundtvig også var præst og religionsreformist - for fællesskabets skyld - dog ikke på niveau med vaskemaskine/ægteskabsreklamer.

Vi i EAEA tror fast på en styrkelse af mulighederne for at bekæmpe alle former for fattigdom gennem læring.

DFS link EAEA

Relaterede nyheder