Flere unge i det frivillige arbejde

Flere unge i det frivillige arbejde

1. februar 2010

Et nyt tilskud af frivillige unge er nu blevet en mulighed for foreningerne. Fra næste skoleår kan alle elever i en ungdomsuddannelse få diplom på deres deltagelse i frivilligt arbejde.

Alle elever i ungdomsuddannelserne vil fremover have muligheden for at deltage i et forløb på mindst 20 timers frivilligt arbejde i fritiden. Tilbuddet vil fremgå af eksamensbeviset, og de, der udnytter det, vil modtage et diplom, de kan lægge ved beviset.
Det er et nyt initiativ fra indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og undervisningsminister Bertel Haarder. Initiativet er konkret udformet af et udvalg, hvor bl.a. DFS har været repræsenteret.

Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler om ordningen:
"Det at have gjort en frivillig indsats som leder, hjælper, besøgsven eller mentor kan være lige så kvalificerende som mange skolefag. Det siger meget om den person, man har med at gøre, og derfor bør det være som i mange andre lande, at det er en naturlig del af et CV, at man fortæller, hvad man har gjort ud over det nødvendige."

Ordningen vil blive administreret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Det vil fremgå af elevernes eksamensbeviser, at de har fået tilbudt frivilligt arbejde. Samtidig får de unge et diplom for gennemført frivilligt arbejde.