Folkeoplysende tilbud til unge og voksne med ADHD

Folkeoplysende tilbud til unge og voksne med ADHD

24. marts 2010

Kan folkeoplysningen udvikle forskellige relevante og kvalificerede tilbud til personer, der har ADHD? Det er temaet for et miniseminar arrangeret af Daghøjskoleforeningen.

På seminaret vil Daghøjskoleforeningen præsentere resultaterne fra et pilotprojekt gennemført i samarbejde med tre daghøjskoler, som i forvejen har erfaringer med området.
Baggrunden for projektet er, at man i Daghøjskoleforeningens medlemskreds oplever et stigende behov for tilbud, der er tilpasset denne gruppes særlige behov. Kommunerne efterspørger også sådanne tilbud.

Projektet bygger videre på det studie om folkeoplysning og læringsmotivation, som Steen Høyrup Pedersen og Steen Elsborg fra DPU gennemførte sidste år. Det er ellers overvejende baseret på en dialogproces, hvor de tre daghøjskoler sammen har indkredset og beskrevet, hvad der er de særlige kvaliteter ved et folkeoplysende læringsmiljø og pædagogik i forhold til mennesker med ADHD.

Som afslutning på projektet vil udgive en guide med anbefalinger, refleksioner og praktiske oplysninger til folkeoplysende aktører, der har mod på at udvikle tilbud til unge og voksne med ADHD. Et udkast til guiden vil blive præsenteret på seminaret til inspiration og debat.

Sted: Frederiksberg Daghøjskole, Kong Georgs Vej 11, 2000 Frederiksberg C
Tid: Fredag den 16. april 2010 kl. 9.30 til 12
Pris: 75 kr. - inklusiv morgenkaffe med brød og en afsluttende sandwich.
Tilmelding: Daghøjskoleforeningen foreningen@daghojskoler.dk senest fredag den 9. april.

Projektet er finansieret af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Rød pilSteen Høyrup Pedersen og Steen Elsborg: Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen