Folkeoplysere er på Facebook

10. september 2010

Twitter, You Tube, blogs og Facebook – også her finder du aftenskoler, højskoler og andre folkeoplysende organisationer. Det viser en nordisk undersøgelse.

Annoncer og trykte programmer er ikke nok. Heller ikke hjemmesider og elektronisk tilmeldinger er længere tilstrækkelige. Folkeoplysende skoler og organisationer i Norden finder det nødvendigt at være til stede i de sociale medier for at nå potentielle deltagere.
Det er resultatet af en undersøgelse om brug af sociale medier i folkeoplysningen i Norden. Undersøgelsen er gennemført af en arbejdsgruppe under NordInfo, som er et netværk for kommunikationsfolk i de nordiske landes højskoleforeninger og paraplyorganisationer af DFS' type. NordInfo er en del af Nordisk Netværk for Voksnes Læring, NVL.

Facebook hitter
Arbejdsgruppen sendte i foråret et spørgeskema ud til paraplyorganisationer, landsorganisationer og lokale skoler i Norden. Tilbage fik de 299 svar, hvoraf omkring halvdelen var højskoler.
69 % af de, der svarede, bruger et eller flere sociale medier i deres arbejde, og Facebook er klart det mest anvendte.  Ud af disse brugere er 86 % på Facebook, mens 37 % bruger YouTube, 32 % bruger blogs, og 18 % bruger Twitter.
Hovedformålet med at bruge de sociale medier er at komme i kontakt med kommende deltagere, men skoler og organisationer svarer også, at det generelt handler om at være til stede der, hvor folk er. Der er overvejende tilfredshed med resultaterne, men mange mener stadig, at det er for tidligt at vurdere.

Uden strategi
Undersøgelsen afdækker også, at rigtig mange ikke har en klar målsætning med at anvende de sociale medier. De fleste har ikke nogen strategi på området. Som mange andre organisationer og arbejdspladser har flere folkeoplysere også oplevet problemet med at adskille den private rolle og arbejdsrollen, når man bevæger sig ud i disse medier.
Endelig afdækker undersøgelsen behovet for uddannelse i sociale medier. Stort set alle svarer, at de gerne vil vide mere og ser frem til kurser og seminarer om emnet.