Folkeoplysning og fattigdom

2. februar 2010

Fra arbejdsløse kvinder i Polen til romaer i Norge. Fra Ny Chance Skoler i Grækenland til jobsøgningskurser i England. Det og meget mere kan man læse om i den seneste udgave af det europæiske InfoLetter, som handler om Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Mange af artiklerne i den seneste udgave af InfoLetter handler om konkrete projekter, der forsøger at give arbejdsløse og andre fattige de nødvendige kompetencer til at komme i arbejde. Men det indeholder også artikler, der mere analyserende behandler forholdet mellem krise, fattigdom og uddannelse.

InfoLetter udsendes elektronisk seks gange om året med information og analyse af aktuelle tendenser og begivenheder inden for folkeoplysning og voksenundervisning på engelsk. Artiklerne skrives af omkring 25 korrespondenter fordelt over det meste af Europa.
Hvert nummer af InfoLetter består af fire sider, der dels indeholder af et par centrale artikler dels introduktion og links til mellem 30 og 40 artikler, hvoraf flertallet omhandler månedens tema. Alle tidligere artikler ligger i en database. Både abonnement på InfoLetter og adgang til databasen er gratis (se højre kolonne).

Tidligere InfoLetter temaer har været:
• Trends in Adult Education and the Economic Crisis
• Climate change
• Human rights
• Creativity
• Unemployment
• European projects
• Current developments
• ScienceBest Practice
• Financing policy
Det næste nummer udkommer i slutningen af februar og har voksenundervisernes situation som tema.

InfoLetter udgives af et stort europæisk samarbejdsprojekt:InfoNet Adult Education. Det finansieres af EU's program for livslang læring, Grundtvig-programmet. DFS er en af InfoNets partnerorganisationer.