Folkeoplysningsudvalget er færdigt

Folkeoplysningsudvalget er færdigt

6. juli 2010

Med en lille måneds forsinkelse er det nationale folkeoplysningsudvalg nu færdigt med sit arbejde. Rapporten er færdigskrevet og godkendt af udvalget, men den vil først blive offentliggjort efter sommerferien.

Nu bliver rapporten sendt til undervisningsministeren, og den vil blive fremlagt i regeringens koordinationsudvalg.

Efter sommerferien vil rapporten blive præsenteret på en konference. Datoen er endnu ikke fastsat.