Forslag om penge til klimaoplysning

Forslag om penge til klimaoplysning

20. januar 2010

Socialdemokraterne har stillet forslag i Folketinget om at afsætte 20 millioner kroner til klimaoplysning. Beløbet skal uddeles i 2010 og 2011, ”…så danskerne ikke glemmer klimaet, når Bella Centeret lukker dørene efter klimatopmødet i december 2009”.

Onsdag den 3. februar skal Folketinget diskutere et forslag om oprette en pulje på 20 mio. kr. til oplysning om klimaet. Forslagsstiller er Mette Gjerskov fra Socialdemokraterne.
I sin begrundelse for forslaget skriver hun:
"Danmark skal være verdens første CO2-neutrale land. Det kræver, at alle bidrager til at reducere udledningen af klimagasser: borgere, myndigheder, politikere og foreninger. Danskerne vil gerne handle klimavenligt - de ved bare ikke altid hvordan."
Videre skriver Mette Gjerskov:
"Beslutningsforslaget skal derfor hjælpe danskerne til at handle baseret på fakta og give dem handlekraften tilbage. Socialdemokratiet foreslår en oplysningsfond med 20 mio. kr. til uddeling i 2010 og 2011, så danskerne ikke glemmer klimaet, når Bella Centeret lukker dørene efter klimatopmødet i december 2009."
Mette Gjerskov uddyber, hvad pengene kan gå til:
"Fonden skal give støtte til oplysning, kampagner, undervisningsmateriale og information om klimaet og klimaforandringerne, og modtagerne vil være både foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder og kommuner. Fonden skal blandt andet finansiere et korps af klimaguider, der vil kunne samarbejde med kommuner og borgere i forhold til de forandringer, vi skal indstille os på."

OBS: Første-behandlingen i Folketinget er blevet udsat til den 5. marts 2010.