Fra DFS til DOF

Fra DFS til DOF

30. juni 2010

Den nuværende sekretariatsleder i DFS har fået nyt job, men han bliver i familien. Fra og med 1. oktober skal Henrik Christensen være sekretariatsleder i en af DFS’ medlemsorganisationer, Dansk Oplysnings Forbund.

Dansk Oplysnings Forbund (DOF) er et af landets fem store oplysningsforbund. DOF beskriver sig selv således:
"Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik.  
DOF's landsorganisation omfatter omkring 250 aftenskoleforeninger samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark. DOF's skoler forestår årligt undervisning for ca. 170.000 holddeltagere."

DOF's landskontor har været uden øverste chef, siden Jacob Funder fratrådte den 1. februar i år.

Stillingen som sekretariatsleder i DFS vil blive opslået efter sommerferien.