Handledygtige borgere skaber bæredygtig udvikling

11. oktober 2010

Uddannelse for bæredygtigudvikling skal give befolkningen ansvar og kompetencer til selv at skabe bæredygtig udvikling. En stor nordisk konference skal bidrage til, at uddannelsesinstitutionerne, folkeoplysningen og lokalsamfundet samarbejder om dette mål.

"Norden - en bæredygtig region med fokus på livslang læring" er titlen på en konference, som finder sted den 11. november i Odense. Det er det danske formandskab for Nordisk Ministerråd, som inviterer, og Undervisningsministeriet er hovedarrangør.

Konferencen drejer sig om uddannelse for bæredygtig udvikling og om opfølgning på Klimatopmødet. I invitationen skriver Undervisningsministeriet bl.a.:
"Konferencen bygger på samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne, folkeoplysningen og lokalsamfundet. Der bliver lagt vægt på at skabe forståelse for begrebet uddannelse for bæredygtig udvikling og på at give befolkningen ansvar og handlekompetencer, der sigter mod bæredygtig udvikling. Uddannelsessektoren spiller her en væsentlig rolle såvel i de formelle uddannelser som i de uformelle og de ikke formelle læringsmiljøer."

Konferencen henvender sig bl.a. til lærere og administratorer fra de formelle uddannelser samt fra de uformelle og de ikke formelle læringsmiljøer i de nordiske lande samt frivillige organisationer, som arbejder med FN's tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling.
Ud over hovedoplæggene vil der være en række workshopper, som vil give hver enkelt deltager mulighed for at drøfte uddannelse for bæredygtighed inden for sit interesse og fagområde. Workshopperne spænder fra den formelle uddannelse til folkeoplysning,
intern oplæring i virksomheder og nye videns- og temacentre.

Arrangører:
Undervisningsministeriet, Nordiske Ministerråd, norden2010.dk, Den Danske UNESCO Nationalkommission, Øko-Net og Stiftelsen Idebanken fra Norge.

Tid: Torsdag den 11. november 2010 klokken 10.00-17.00

Sted: Galleri Galschiødt, Banevænget 22, 5270 Odense N

Rød pilTilmelding
Deltagelse i konferencen er gratis, men deltagerne betaler selv for rejse og ophold.

Overnatning: Undervisningsministeriet har indgået aftale om overnatning med følgende to hoteller.
Bestilling kan foretages via link.

Rød pilNæsbylund Kro og Hotel

Rød pilClarion Collection Hotel Plaza