Højskoleforstandere angriber udlændingepolitik

23. november 2010

”Det aktuelle politiske ønske om at vægte mennesker i point virker stik imod de danske kerneværdier,” skriver 49 højskoleforstandere.

At højskoleforstandere og andre folkeoplysere blander sig i den offentlige debat er ikke så almindeligt, som det var for 30-40 år siden. Med et indlæg i Politiken den 22.11. viser 49 højskoleforstander i hvert fald, at de har en klar holdning til de seneste forslag til ændringer af familiesammenføringsreglerne.

"Efter det nye point system gribes der voldsomt ind i en dansk ligeværdigheds- og frihedstradition, når det enkelte menneske i fremtiden skal måles på dets nytteværdi og vægtes efter penge, uddannelse og adresse," skriver de og tilføjer bl.a.:
"Det er også grundlæggende demokratiske værdier, der eroderes væk med et sådant menneskesyn."

Som konklusion på debat indlægget skriver de:
"Som forstandere på en række danske folkehøjskoler forsøger vi at møde vores elever med et menneskesyn, der bygger på åbenhed, tolerance, mangfoldighed, tillid og ansvar.
Det aktuelle politiske ønske om at vægte mennesker i point virker stik imod disse danske kerneværdier."