Hvad skaber en god voksenunderviser?

Hvad skaber en god voksenunderviser?

26. marts 2010

”At se udtrykket i Martins øjne, da han modtog sit første eksamensbevis – det var det hele værd for mig.” Sådan citeres en irsk lærer i de europæiske InfoLetters temanummer om voksenundervisere. Nummeret afspejler, at personligt engagement, deltidsarbejde, begrænset pædagogisk uddannelse præger arbejdsområdet, men at der er store forskelle mellem landene i Europa.

Indtil for få år siden dominerede frivillige hele voksenuddannelsesområdet i Irland, og selv i dag står frivillige for hovedparten af undervisningen i læsning og skrivning for voksne.
Her er underviserne præget af en stærk overbevisning om livslang læring som en menneskeret. De ser deres arbejde som et bidrag til at sikre, at de, som ikke har haft glæde af undervisning i første omgang, også får denne rettighed.
Det fremgår af Bernadette Brady's artikel i InfoLetter nr. 1/2010, der indeholder omkring 15 artikler om emnet og lige så mange artikler om andre temaer inden for voksenundervisning og folkeoplysning.

At kunne reflektere og vokse
"Det er deltagerne, som er vores vigtigste inspiration", fortæller en hollandsk underviser og vejleder i Maurice de Greefs artikel.
Om undervisernes udfordring siger hun: "Med hver eneste ny deltager må vi begynde forfra og vurdere, hvad der er eller kan blive nyttigt for ham eller hende at lære."
Derfor ser hun også "evnen til at reflektere og vokse" som en af de vigtigste kompetencer for en underviser.

Værdier og engagement
Det personlige engagement og der værdibårne er også afgørende for Fernando Dell'Agli fra Italien. I en artikel af Teresa la Marca siger han bl.a.:
"I dette fag er motivation afgørende, fordi fagets formål er at hjælpe mennesker med at forstå det samfund de lever i. Du leverer ikke bare fagligt indhold.  Endnu vigtigere er det, at du overfører tillid til egne ressourcer og et større verdensbillede."

Voksenpædagogisk udvikling
I en oversigtsartikel giver Katarina Popovic et godt indtryk af, hvor forskelligt voksenunderviseres betingelser er fra land til land i Europa. Dog ser hun en gennemgående tendens til øget interesse for at øge kvaliteten i uddannelsen af voksenundervisere og i deres professionelle udvikling.
Flere af artiklerne understreger dette behov med henvisning til, at de fleste voksenundervisere aldrig har modtaget undervisning i voksenpædagogik. Det hænger ofte sammen med, at de kun er deltidsansatte i jobbet.
I en artikel fortæller Terhi Kouvo om en undersøgelsen blandt voksenundervisere på 90 finske institutioner, som især underviser indvandrere:
"Kun en femtedel af underviserne føler, at de har et godt kendskab til voksenpædagogik, og især de deltidsansattes viden er ringe," fortæller en af folkene bag undersøgelsen.

EU handlingsplan
Også for EU er det en målsætning at styrke voksenundervisernes kompetencer. Som led i en længerevarende handlingsplan for livslang læring vil EU i 2010 fokusere på en rammebeskrivelse af voksenunderviseres nøglekompetencer.