Indsamling til folkeoplysning om demokrati

3. december 2007


Efter nytår starter MS-Nepal en folkeoplysningskampagne om demokrati for alle for at styrke de fattige og
marginaliseredes deltagelse. Mellemfolkeligt Samvirkes landsindsamling går hertil.

I en artikel på MS' hjemmeside forklarer de om kampagnen:
"Det er en stor udfordring at skabe demokrati og udvikling for alle i et land med stor fattigdom, diskrimination og udelukkelse af kvinder, kasteløse og etniske grupper. Opgaven bliver ikke mindre af, at halvdelen ikke kan læse eller skrive, og at der er langt fra hovedstadens elite til de fattige på landet, hvad angår
magt og adgang til information.
Gennem en folkeoplysningskampagne vil MS-Nepal sammen med lokale partnerorganisationer informere folk i landsbyerne om, hvad fattige kan bruge demokrati til i hverdagen. Den skal skabe bevidsthed om rettigheder og opfordre til politisk debat, så folk stiller krav om
forbedringer inden for sundhed og skolegang og om en mere retfærdig fordeling af samfundets goder."

Meld dig som indsamler
Der skal penge i indsamlingsbøssen til MS' demokratiarbejde i Nepal. Meld dig som indsamler og brug 3 timer på at gøre en forskel for Nepals fattigste.
MS sørger for, at du får en rute i nærheden af din bopæl og fortæller dig, hvor den nærmeste indsamlingsleder bor.
Har du mod på selv at stå for en indsamling, kan du
også melde dig som indsamlingsleder (åben indsamling) eller indsamlingsvært (privat indsamling).