Indvandrere som miljø-ambassadører i lokalområdet

7. april 2010

37 indvandrerkvinder blev ambassadører for et bedre miljø i deres boligkvarterer, på deres arbejdspladser og i deres foreninger. På fem seminarer i Odense, Esbjerg, Århus, Aalborg og Frederiksberg præsenterer projektlederen drejebogen for kurserne, som gjorde det muligt.

Det var Ishøj Oplysningsforbund og Ishøj Daghøjskole, som stod bag kurset, og de to organisationer vil nu dele ud af deres erfaringer. Det gør de gennem frem seminarer om integration, miljø og folkeoplysning.

Målgruppe
Målgruppen er daghøjskoler, oplysningsforbund, boligselskaber, kommuner, jobcentre m.m.

Baggrund
Ishøj Oplysningsforbund og Ishøj Daghøjskole gennemførte i 2009 et miljøambassadør- og et miljøformidler-kursus for indvandrere.
Her blev grupper af borgere undervist i miljøvenlig husholdning - fra el og varme over kemikalier og affaldssortering til drivhuseffekt og ressourcer. Deltagerne lærte desuden at formidle deres viden til andre borgere i egne netværk, familien, arbejdspladsen, sportsklubben m.m.
Kurserne rettede sig til grupper, der ikke traditionelt er inddraget i klima og miljødebatten.
Undervisningsmetoden kan overføres til andre emner som sundhed, hygiejne, kultur, demokrati med videre.

Projektleder Bettina Fellov har skrevet en drejebog om miljøambassadørkurser. Seminarerne og drejebogen formidler erfaringer fra disse kurser.

Program
• Anvendte rekrutteringsmetoder - sådan fik vi indvandrerkvinder til frivilligt at gå på kursus og overtale andre indvandrerkvinder til kurserne.
• Indholdsmæssig opbygning af kurset ud fra lokalt miljøkendskab - sådan gøres kurset re-levant for kursisterne og spiller sammen med de lokale miljøløsninger.
• Undervisningsmetode og materialer. Metoden bygger på et let talt sprog og vel gennemtænkt undervisningsmateriale, som er forståeligt for mennesker, der ikke er opvokset med dansk almen dannelse.

Yderligere oplysninger: idh@idh.dk eller tlf.  43 60 00 66

Tid, sted og tilmelding:
Odense: 26. april. Pårup Aftenskole, Rugårdsvej 101, Odense tilmelding til info@paarupaftenskole.dk  senest 12. april
Esbjerg: 3. maj. Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4, Esbjerg, tilmelding til post@dhskolen.dk senest 19. april,
Århus: 10. maj. Folkeoplysningens Hus, Veste Allé 8, Århus, tilmelding til gimle@fo-aarhus.dk senest 26. april
Aalborg: 11. maj. Daghøjskolen Fokus, Dannebrogsgade  43, Aalborg, tilmelding til info@fokus-folkeoplysning.dk senest 27. april
København: 20. maj. Frederiksberg Daghøjskole, Kong Georgs Vej 11, Frederiksberg, tilmelding til idh@idh.dk senest 17. maj

Tidsrammen er alle dagene kl. 10-15.

Seminaret er gratis, men der vil lokalt blive opkrævet et mindre beløb til dækning af udgifter til forplejning.

Drejebog og seminarer er finansieret af tilskud fra Dansk Folkeoplysnings Samråds Udviklingsmidler og Dansk Oplys-nings Forbunds Tips- og Lottomidler.