Informationsmøder om støtte til internationalt samarbejde

13. august 2010

På to møder i november er der mulighed for at høre nærmere om økonomisk støtte til for mobilitet, netværk og internationalt samarbejde. Støtten søges igennem Nordisk Råds Nordplus Voksen-program og gennem EU’s Grundtvig-program.

Møderne finder sted den 16. og 18. november i henholdsvis København og Århus. Det er Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS), som står for møderne.

Målgruppe
Møderne henvender sig til repræsentanter fra både kompetencegivende uddannelsesinstitutioner for voksne og uformelle og ikke-formelle læringsmiljøer, som er interesseret i at udvikle læringsforløb i samarbejde med kolleger inden for voksenlæring andre lande. Styrelsen nævner selv sprogcentre, oplysningsforbund og højskoler som relevante institutioner.

Tilskudsmuligheder
Er du til daglig engageret i afholdelse af kurser eller andre former for læringsaktiviteter for voksne, så yder Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Voksen og det europæiske Grundtvig-program tilskud til korte udlandsophold inden for dit arbejdsfelt eller interesseområde.
De to programmer giver desuden tilskud til, at din institution, forening eller lign., som udbyder læringsforløb for voksne, kan samarbejde med institutioner /foreninger mv. i Norden, Baltikum og Europa.Tilskudsmulighederne er gode, og på møderne vejleder vi i, hvad du kan søge om, og hvordan det gøres. Vi tager udgangspunkt i dine og din institutions/forenings behov og tanker om mulige nordiske og europæiske aktiviteter.

København
Tid: 16. november kl. 12.30-16.00
Sted: Styrelsen for International Uddannelse, Fiolstræde 44, København K
Deltagelse er gratis.
Tilmelding: Send en mail med dit fulde navn, arbejdssted og e-mail til Gitte Lelling på gl@iu.dk. Husk at anføre, hvilket af de to møder, du ønsker at deltage i.
Tilmeldingsfrist: 5. november 2010

Århus
Tid: 18. november kl. 12.30-16.00
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, Århus C
Deltagelse er gratis.
Tilmelding: Send en mail med dit fulde navn, arbejdssted og e-mail til Gitte Lelling på gl@iu.dk. Husk at anføre, hvilket af de to møder, du ønsker at deltage i.
Tilmeldingsfrist: 5. november 2010

Rød pilYderligere oplysninger

Rød pilDFS om Grundtvig-programmet

Rød pilDFS om Nordplus Voksen