KL-konference om ungdomsuddannelse til alle

1. september 2010

Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, så de kan få et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er temaet for en konference, som Kommunernes Landsforening afholder i oktober.

"Det er ambitionen, at sætte et fornyet og skærpet fokus på ungeindsatsen med udgangspunkt i Folketingets ungepakker og erfaringerne fra projektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA)," skriver KL i invitationen.
Videre skriver de:
"Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, så de kan få et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet. Ansvaret hviler på kommuner, uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder. Situationens alvor understreges af den verserende krise, hvor ungeledigheden på blot et år er mere end fordoblet. Ungeindsatsen trimmes og effektiviseres gennem fokus på uddannelsesparathed og styrket frafaldbekæmpelse. Hvis det skal lykkes, kræver det en fælles indsats."

Målgruppen
KL beskriver målgruppen således: de politikere, ledere og medarbejdere, som har et medansvar for, at de unge får en uddannelse og et job. Det er en bred vifte af aktører som udgøres af: Politikere, direktører, ledere og konsulenter i jobcentre, UU-centre, børne- og kulturforvaltninger, ungdomsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, gymnasier, VUC m.fl.

Program
Konferencen skydes i gang med et politisk talkshow med deltagelse af de centrale aktører, bl.a. undervisningsministeren og formanden for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg. Gennem et forskningsindlæg sættes resultaterne fra UTA-projektet på prøve.
Konferencen giver deltagerne mulighed for at knytte netværk og udveksle erfaringer i en netværksworkshop. Virksomhederne repræsenteres på konferencen ved et indlæg af direktør Henrik Bach Mortensen fra DA.
Endelig afsluttes dagen med et fagligt og personligt indlæg fra tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen. Cecilie Beck fra TV2 binder dagen sammen.

Tid: 15.10.10
Sted: Københavns Kulturcenter. Drejervej 15-17. DK-2400 København NV
Pris: 1.695 + moms
Tilmeldingsfrist: 17.09.10

Rød pilYderligere information

Relaterede nyheder