Kommuners sundhedstilbud hjælper kun lidt

10. maj 2010

Borgerne ændrer ikke livsstil, selv om kommunerne rådgiver om sund kost, nul rygning og motion, viser en rapport fra AKF, Anvendt KommunalForskning. DFS’ foreslår, at kommunerne forpligtes til at indtænke folkeoplysningen i deres informations- og oplysningsindsatser.

AKF har undersøgt, hvordan den kommunale sundhedsindsats har virket på 12-16 årige samt 60-75 årige i tre udvalgte kommuner: Assens, Hjørring og Greve. Målet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvordan de kommunale sundhedsindsatser virker i forhold til borgernes livsstil.

Rådgivning er ikke nok
"Vi kan se, at konkrete tilbud i nærområdet, fx om at deltage i ugentlige cykelture eller nem adgang til sportsfaciliteter har en positiv effekt. Den slags strukturelle tiltag virker tilsyneladende bedre end rådgivning," siger docent Eigil Boll Hansen fra AKF, som står bag undersøgelsen.
Sundhedsfremme udgør knap en tredjedel af den folkeoplysende voksenundervisning i aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter, men AKF-undersøgelsen afdækker ikke effekten af disse initiativer.

Få resultater
I 2007 overtog landets kommuner ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme i forbindelse med kommunalreformen. Assens, Greve og Hjørring har alle satset på rådgivning som en af vejene til at få borgerne til at droppe de usunde levevaner. Hjørringenserne har fx kunnet besøge Sund By-butikkerne, mens borgerne i Greve har haft en sundhedscafé. I alle tre kommuner har der været undervisning i sundhed og livsstil for 12-16-årige.
Men ingen af de tre kommuner kan aflæse rådgivningsindsatsen i en markant sundere livsstil blandt borgerne. Det hænger ifølge Eigil Boll Hansen sammen med, at rådgivningen i alle tre kommuner består af enkelte konsultationer eller korte forløb.

Brug folkeoplysningen
Den sundhedsfremmende undervisning i folkeoplysningen er som oftest længere forløb, og mange kurser kombinerer undervisning, vejledning og aktivitet i form af madlavning eller motion. Det er også baggrunden for, at DFS foreslår, at kommunerne i højere grad benytter sig af folkeoplysningen på dette felt.
I et oplæg til det nationale folkeoplysningsudvalg, som netop nu er ved lægge sidste hånd på sin rapport, foreslog DFS sidste efterår bl.a., at : "…kommunerne forpligtes til at indtænke og indskrive folkeoplysningens aktører i deres informations- og oplysningsindsatser DFS foreslår, at kommunerne forpligtes til at indtænke og indskrive folkeoplysningens aktører i deres informations- og oplysningsindsatser, bl.a. i form af foredrag, debatmøder og kursusvirksomhed".