Konference om livslang vejledning

1. oktober 2010

Kvalitetspræget livslang vejledning er i fokus på dette års dialogkonference, som finder sted 4. november i København. Konferencen afholdes i samarbejde med Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Undervisningsministeriet afholder i samarbejde med Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning en konference om uddannelsesparathed og sammenhæng i vejledningen.
Kvalitetspræget livslang vejledning er i fokus på dette års dialogkonference, som finder sted 4. november i København.
Målgruppe er ledere, vejledere og andre, som har interesse for og arbejder med vejledning.

Med nye initiativer på vejledningsområdet er der fra politisk side forsøgt skabt yderligere sammenhæng i vejledningen. Er dette i tråd med EU's resolutionen, og hvordan ser det europæiske billede ud på vejledningsområdet? Disse spørgsmål vil John McCarthy, direktør for International Centre for Career Development and Public Policy, give et bud på.
Forskningsleder på AKF Torben Pilegaard Jensen, Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik og studievejleder Jakob Lange er også blandt oplægsholderne.
Programmet byder også på en paneldiskussion mellem parter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler, grundskoler og gymnasier.

Tid: 4. november 2010, kl. 9.30

Sted: DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Pris: 1100 kr.