Kultursammenstød på højskolerne

Kultursammenstød på højskolerne

7. juli 2008

Hvis vi vil præge nydanskerne med ny dannelse, er det nødvendigt, at højskolen også kritiserer dansk kultur og sig selv, skriver højskolelærer Jørgen Dragsdahl i en avispolemik med andre højskolelærere. Deres selvros er kvalmende, og de ignorerer det kultursammenstød, der foregår på højskolerne, mener han.

I dagbladet Information har forskellige højskolefolk i de  seneste måneder diskuteret, hvordan højskolerne skal forny sig, og hvor nødvendigt det er. Det er nogle af disse indlæg, som Jørgen Dragsdahl kritiserer i et længere debatindlæg i Information, den 7. juli. Jørgen Dragsdahl er journalist og lærer på Europahøjskolen og har tidligere været ansat på Krogerup Højskole.

Dragsdahl lægger hårdt ud:
"Selvrosen fra diverse højskolefolk er kvalmende. I flere indlæg, som Information har bragt, ignoreres kultursammenstødet, som huserer inden for vores mure. Selv var jeg nok for høflig, da jeg trak torne ud af kronikken "Dannelse til verdensborger", som blev bragt den 1. juli. Kritikken af tingenes tilstand blev for indirekte.
Men i sin hyldest i Information den 5. juli til den moderniserede højskole end ikke antyder Svend Thorhauge fra Ry Højskole, at nydanskerne har skabt en stor udfordring, og nu i et par indlæg har Søren Lerche leveret tekstannoncer med et misvisende skønmaleri."

Jørgen Dragsdahl skildrer, hvordan de indvandrere, som faktisk tager på højskole, efter hans opfattelse tilbringer opholdet i adskilte grupper og spørger: "Er vi gode nok, når vi skal fremme det 'unikke møde' på tværs af alle skel? "

Senere i indlægget peger han på en række mulige ændringer af højskolen:
"Det er formentlig nødvendigt, at skolen i sin appel til nydanskere fremhæver, at skolen giver konkret kompetence, selv om vi ikke kan give formel kompetence - og det er ikke kun et knæfald for VK-regeringens værdisæt. Nydanskere er i en eksistenskamp, og for mange ligner højskolen en omvej, som udsætter højere uddannelse og givtige job."

Et andet forslag, forsigtigt formuleret som et spørgsmål, lyder: "Vil oprettelse af pigegange, så forældrene kan sove roligt, være et uacceptabelt kompromis?"
Dragsdahl spørger også: " Og kan vi indrette bederum i et højskolemiljø, som ikke netop dyrker religion?" - og sender i samme ombæring en hilsen til sin tidligere arbejdsplads: "På Krogerup blev det til et 'bollerum'
for Gud-løse danskere."

Konkluderende skriver han:
"Hvis vi vil præge nydanskerne med ny dannelse, er det nødvendigt, at højskolen også kritiserer dansk kultur og sig selv. Flertallets selvkritik er en forudsætning, hvis man vil gøre op med træk ved mindretallets kultur. Men kan vi undgå, at de 'danske' elever vender ryggen til, når de ikke længere kan sole sig i dansk selvglæde?"

DFS linkHele indlægget (her er også links
til tidligere indlæg i højskoledebattten)